ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με «πάγωμα» μέρους των δανείων η ρύθμιση χρεών του Εκδοτικού Οργανισμού Λιβάνη

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με το μοντέλο balloon loan ή αλλιώς γνωστό και ως «ιρλανδικό μοντέλο», όπου μέρος του δανεισμού εξυπηρετείται και ένα άλλο τμήμα, κατά βάση το κεφάλαιο, παραμένει «παγωμένο» και γίνεται επαναδιαπραγμάτευση των όρων πληρωμής του έπειτα από κάποια χρόνια, συμφώνησε να ρυθμίσει τα χρέη του προς τις τράπεζες ο γνωστός Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη. Η σχετική συμφωνία εξυγίανσης της εισηγμένης κατατέθηκε την Παρασκευή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και πρόκειται να συζητηθεί στις 23 Μαΐου 2018.

Η πρακτική του balloon loan εκτιμάται ότι θα εφαρμοσθεί και σε άλλες συμφωνίες εξυγίανσης το προσεχές διάστημα, αντί του «κουρέματος» χρεών, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες που δεν προβλέπεται η είσοδος νέου επενδυτή σε μια εταιρεία και χρηματοδότησής της με «φρέσκο» χρήμα.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 οι υποχρεώσεις του Εκδοτικού Οργανισμού Λιβάνη ανέρχονταν σε 19,95 εκατ. ευρώ με το 75% αυτών, ήτοι 14,96 εκατ. ευρώ, προς τις τράπεζες Eθνική, Πειραιώς και Alpha, οι οποίες συνδέονται με εμπράγματες εξασφαλίσεις. Οι υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία ανέρχονται σε 1,64 εκατ. ευρώ, προς την εφορία σε 762.736 ευρώ και προς το προσωπικό σε 248.814 ευρώ. Οι υποχρεώσεις προς ανέγγυους πιστωτές ανέρχονται σε 2,34 εκατ. ευρώ. Η ρύθμιση των χρεών προβλέπεται να γίνει ως εξής:

• Από τα 14,9 εκατ. ευρώ χρέη προς τις τράπεζες, τα 3,36 εκατ. ευρώ θα αποπληρωθούν μέσω μεταβίβασης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και το γνωστό ακίνητο, όπου στεγάζεται το βιβλιοπωλείο του εκδοτικού οίκου, στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Ιπποκράτους. Το εν λόγω ακίνητο θα μεταβιβασθεί στην Τράπεζα Πειραιώς και η «Λιβάνης» θα παραμείνει για 12 χρόνια ως μισθώτρια στο κτίριο που στεγάζεται το βιβλιοπωλείο με ετήσιο μίσθωμα 80.000 ευρώ τα δύο πρώτα χρόνια, 110.000 ευρώ τον τρίτο χρόνο και στη συνέχεια αυτό θα αναπροσαρμόζεται με βάση τα δεδομένα της αγοράς. Το υπόλοιπο του δανεισμού, ύψους 11,54 εκατ. ευρώ, θα χωρισθεί σε δύο κατηγορίες: το εξυπηρετούμενο, ύψους 2,62 εκατ. ευρώ και το «παγωμένο», ύψους 8,93 εκατ. ευρώ, για τμήμα του οποίου θα υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση των όρων πληρωμής το 2033. Για μέρος του ποσού αυτού έχει συμφωνηθεί η καταβολή του σε μία δόση στο τέλος του 2033.

• Οι υποχρεώσεις προς το Δημόσιο που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τις 31/12/2017 θα αποπληρωθούν σε 180 μηνιαίες, άτοκες δόσεις. Οσες δημιουργηθούν από τον Ιανουάριο του 2018 και μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης θα ρυθμισθούν σε 90 δόσεις. Ποσό 381.357 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 25% των μεταβιβαζόμενων στις τράπεζες ακινήτων, θα καταβληθεί από την εταιρεία για την αποπληρωμή μέρους των οφειλών της προς το Δημόσιο.

• Οι οφειλές προς τους εργαζόμενους θα καταβληθούν στο ακέραιο εντός 12 μηνών από την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

• Οι οφειλές προς προμηθευτές θα καταβληθούν ως εξής: σε 16 άτοκες δόσεις για απαιτήσεις έως 5.000 ευρώ, σε 30 δόσεις για απαιτήσεις από 5.001 έως 20.000 ευρώ, σε 42 δόσεις για απαιτήσεις από 20.001 έως 50.000 ευρώ και σε 54 δόσεις για απαιτήσεις πάνω από 50.000 ευρώ.

Η συμφωνία, τέλος, προβλέπει νέα χρηματοδότηση της εταιρείας από τις τράπεζες μέχρι του ποσού των 240.000 ευρώ. Πρόκειται, στην πραγματικότητα, για νέο ανακυκλούμενο όριο κεφαλαίου κίνησης επί τη βάσει προεξόφλησης αξιογράφων πελατείας (π.χ. συναλλαγματικές, επιταγές) και τιμολογίων τα οποία θα εκχωρούνται στην ΕΤΕ Factors για έλεγχο και διαχείριση.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ