Κύριο Αρθρο ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Αυστηρά κριτήρια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που φροντίζουν να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους έχουν κάθε λόγο να εξοργίζονται. Επιχειρηματίες που πληρώνουν τα δάνειά τους στην ώρα τους νιώθουν, για παράδειγμα, κυριολεκτικώς ηλίθιοι όταν οι τράπεζες παρέχουν προνομιακούς όρους σε επιχειρήσεις που έτυχαν κάκιστης διαχείρισης και οι οποίες είναι προφανώς μη βιώσιμες. Πολίτες που επίσης φροντίζουν με θυσίες να είναι ενήμερα τα δάνειά τους διαβάζουν ότι οι τράπεζες θα δίνουν την ευκαιρία επαναγοράς ακινήτων στις τιμές που θα προσφέρουν τα διάφορα funds. Αν συνεχισθεί αυτή η κατάσταση, σύσσωμες οι επιχειρήσεις και οι δανειολήπτες θα φροντίσουν να χρεοκοπήσουν, τουλάχιστον στα χαρτιά, προκειμένου να έχουν την ίδια προνομιακή αντιμετώπιση. Μόνο που έτσι θα καταστραφούν το τραπεζικό σύστημα και ο παραγωγικός ιστός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι όποιες διευκολύνσεις θα πρέπει να διέπονται από σαφή και αυστηρά κριτήρια.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ