ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμφωνία αναδιάρθρωσης δανεισμού της «Σφακιανάκης»

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

Καθοριστικά για τη συμφωνία ήταν τα βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα, η αύξηση κεφαλαίου και οι πρόσθετες εξασφαλίσεις.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε συμφωνία για την αναδιάρθρωση δανεισμού ύψους 292 εκατ. ευρώ κατέληξαν η Σφακιανάκης ΑΕΒΕ και οι πιστώτριες τράπεζες. Η βελτίωση της αγοράς των καινούργιων αυτοκινήτων, σε συνδυασμό με τη σημαντική άνοδο των βραχυχρόνιων και δευτερευόντως των μακροχρόνιων μισθώσεων αυτοκινήτων που προέρχεται από την ανάπτυξη του τουρισμού και τη σταθεροποίηση της οικονομίας αντίστοιχα, βοήθησε την οικονομική θέση του εισηγμένου ομίλου επιτρέποντας την αναχρηματοδότηση από τις τράπεζες.

Χρειάστηκε, βέβαια, και η αύξηση κεφαλαίου κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ που κάλυψε ο επιχειρηματίας, τα οποία μαζί με άλλα ίδια κεφάλαια αποπλήρωσαν μέρος των δανειακών υποχρεώσεων, όπως και η παροχή επιπλέον εξασφαλίσεων επί του ενεργητικού προς τις τράπεζες. Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν πάνω από ένα εξάμηνο και η συμφωνία για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων κοινοπρακτικών και διμερών δανείων συνολικού ύψους 302 εκατ., που είχαν λήξει από τον Αύγουστο και είχαν ταξινομηθεί από τον Ιούνιο ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ολοκληρώθηκε τελικά στις 27 Φεβρουαρίου.

Στην παρούσα φάση και εν αναμονή της σύνταξης και της υπογραφής των τελικών συμβάσεων, οι πιστώτριες τράπεζες συμφώνησαν σε παράταση της λήξης των ανωτέρω δανείων έως τα τέλη του ερχόμενου Ιουνίου. Η συμφωνία προβλέπει αναχρηματοδότηση του συνόλου του τραπεζικού δανεισμού του ομίλου ύψους 292 εκατ., ενοποίηση όλων των δανείων της μητρικής σε νέο κοινοπρακτικό ομολογιακό ύψους 283 εκατ. και οκταετή διάρκεια αποπληρωμής.

Η Σφακιανάκης ΑΕΒΕ έχει, μεταξύ άλλων, τρεις βασικές δραστηριότητες. Η πρώτη είναι η εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών Suzuki, η δεύτερη είναι η πώληση αυτοκινήτων τρίτων εταιρειών από το δίκτυο λιανικής της και η τρίτη αφορά τις ενοικιάσεις οχημάτων της Executive Lease A.E.

Το 2016, ο όμιλος, που απασχολεί, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της χρήσης, 826 άτομα, εμφάνισε κύκλο εργασιών 274,5 εκατ. ευρώ. Το πρώτο εξάμηνο του 2017 οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων Suzuki κατέγραψαν αύξηση 25,3% σε σχέση το πρώτο εξάμηνο του 2016 και το μερίδιο αγοράς αυξήθηκε στο 6,5% (από 5,5%). Μαζί με τις άλλες μάρκες αυτοκίνητων που εμπορεύεται η «Σφακιανάκης», το μερίδιο αγοράς της στα επιβατικά αυτοκίνητα το πρώτο εξάμηνο του 2017 διατηρήθηκε στο 12,5%, ενώ στα ίδια επίπεδα με το 2016 παρέμειναν και οι πωλήσεις μοτοσικλετών Suzuki. Ο στόλος υπό διαχείριση του κλάδου Long Term Rental (μακροπρόθεσμες μισθώσεις) έφθασε τα 7.595 οχήματα (+12,4%), διατηρώντας ποσοστό εκμετάλλευσης γύρω στο 97%, ενώ ο στόλος των προς ενοικίαση οχημάτων του κλάδου rent a car (βραχυπρόθεσμες μισθώσεις) ξεπέρασε τις 4.190 (+18,8%). Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου Σφακιανάκη το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν στα 142,9 εκατ. και το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) για την εταιρεία διαμορφώθηκε στα 10,9 εκατ. έναντι 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2016. Η βελτίωση αυτή του EBITDA αποδίδεται στο μεγάλο μεικτό περιθώριο κέρδους της Executive Lease, την οποία απορρόφησε στα τέλη του 2016.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ