ΕΛΛΑΔΑ

«Κλιμακώνει τις προκλήσεις κατά Ελλάδας»

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

Ο κ. Χάινς Ρίχτερ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

«Είναι προφανές ότι η περίπτωση του κ. Χάινς Ρίχτερ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον σκοπό και τον ρόλο μας ως πανεπιστημιακού ιδρύματος αλλά και μεμονωμένα ως μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, που κάνει λόγο για απονομή τίτλου επίτιμου διδάκτορα σε “Ελληνα ή ξένο που διέπρεψε στην επιστήμη, την τέχνη ή τα γράμματα ή προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία ή στο πανεπιστήμιο”, και σε κάθε περίπτωση δεν ταυτίζεται με τις αξίες και την πορεία του πανεπιστημιακού μας ιδρύματος και της κοινωνίας μας». Ετσι ολοκληρώνεται η αιτιολογική έκθεση που καταρτίστηκε και οδήγησε στην ανάκληση –προ ημερών η τελική απόφαση– του τίτλου επιτιμίας του κ. Χάινς Ρίχτερ από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Σύγκλητος του ιδρύματος έκανε δεκτή σχετική ομόφωνη απόφαση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, το οποίο ωστόσο στις 29/1/2014 ανακήρυξε τον κ. Ρίχτερ επίτιμο διδάκτορα.

Η αιτιολογική έκθεση αναδεικνύει τις λεπτομέρειες του σκεπτικού αλλά και οδηγεί στο ερώτημα με ποια κριτήρια επελέγη από το ίδιο τμήμα η απονομή του τίτλου στον κ. Ρίχτερ. Βέβαια, η ίδια έκθεση λέει ότι «η διαδικασία που τηρήθηκε για τη λήψη της απόφασης ανακήρυξης του κ. Ρίχτερ ήταν σαφώς ελλιπής και προβληματική, όπως προκύπτει ευχερώς και από το περιεχόμενο των πρακτικών της 130ής γενικής συνέλευσης». Συγκεκριμένα, η 46 σελίδων έκθεση αναφέρει, μεταξύ άλλων, για το βιβλίο του κ. Ρίχτερ «Operation Merkur: Die Eroberung der Insel kreta im Mai 1941» («Επιχείρηση Ερμής: Η Κατάκτηση της Νήσου Κρήτης τον Μάιο 1941») τα εξής: «Ανεξάρτητα από το πώς θα επιλέξει κάποιος να χαρακτηρίσει το περιεχόμενο και τη στόχευσή του –δηλαδή, αν πρόκειται απλά για ένα βιβλίο ιστορίας με κάποιες αστοχίες ή για ένα αναθεωρητικό βιβλίο, για μία συγγραφική προσπάθεια σχετικοποίησης των ναζιστικών εγκλημάτων, ή απομείωσης αυτών, ή δικαιολόγησης αυτών, ή άρνησης του αυθύπαρκτου των ναζιστικών εγκλημάτων ως τέτοιων– κανείς ωστόσο δεν μπορεί να αμφισβητήσει:

α) Τη βαρύτατη μεθοδολογική ασυνέπεια στη συγγραφή του έργου αυτού ως προς την επιστήμη της ιστορίας (ή όποια άλλη επιστήμη θεωρεί ο συγγραφέας αυτού ότι θεραπεύει), και

β) ότι το έργο αυτό συνολικά –τουλάχιστον– ενοχλεί, εξαιτίας αφενός των επιστημονικών του πλημμελειών και αφετέρου της ερμηνείας και των συνεπειών του περιεχομένου του σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, όπως και η σύνολη συμπεριφορά του συγγραφέα στην ίδια κατεύθυνση, μετά την έκδοση του εν λόγω βιβλίου αλλά και προσφάτως με τις προκλητικές δηλώσεις του σε ΜΜΕ».

Οι συγγραφείς της έκθεσης επικρίνουν τον κ. Χάινς Ρίχτερ για προβληματική μεθοδολογία και θέσεις, ενώ κάνουν λόγο και για προβληματικά σημεία στη διαδικασία αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα. Επίσης, η έκθεση παρατηρεί (μιλώντας για όσα οδήγησαν στην απόφαση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης για ανάκληση του τίτλου στα μέσα του 2016) ότι ο κ. Ρίχτερ «κλιμακώνει διαρκώς τις προκλήσεις του εναντίον της Ελλάδας, των Κρητών και της Εβραϊκής Κοινότητας».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ