ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

«Ευέλικτες λύσεις για τα κόκκινα δάνεια»

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

O κ. Νίκος Κοραλής προκρίνει διακριτή διευθέτηση για κάθε πελάτη, διότι κάθε πελάτης που βρίσκεται σε δυσχέρεια είναι μοναδικός.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Κάτοχος του μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων ύψους 3,7 δισ. ευρώ, μετά τη μεταβίβασή του από την Alpha Bank, ο νορβηγικός όμιλος B2Holding αναλαμβάνει και τη διαχείρισή του, μέσω της εταιρείας Β2KAPITAL, η οποία έχει αδειοδοτηθεί από την ΤτΕ. Ο γενικός διευθυντής χαρτοφυλακίων λιανικής τραπεζικής της B2KAPITAL, Νίκος Κοραλής, στη συνέντευξή του στην «Κ» εξηγεί τον τρόπο που θα δουλέψουν οι εταιρείες διαχείρισης στη χώρα μας και τα εργαλεία που θα προσφέρουν στους οφειλέτες. Με εμπειρία σε 22 χώρες στην Ευρώπη και τεχνογνωσία σε θέματα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, διαφοροποιεί τις λύσεις που θα προσφέρουν οι εταιρείες διαχείρισης, υπογραμμίζοντας ότι θα είναι εξατομικευμένες με βάση τα χαρακτηριστικά του οφειλέτη και όχι οριζόντιες όπως προτείνουν οι τράπεζες.

– Πολλοί θεωρούν ότι οι εταιρείες διαχείρισης κάνουν, ουσιαστικά, την ίδια δουλειά με τις εισπρακτικές εταιρείες. Πόσο ακριβές είναι αυτό και τι ισχύει τελικά;

– Οι εταιρείες διαχείρισης μέσω της επικοινωνίας με τον πελάτη προσπαθούν να καταλάβουν τους πραγματικούς λόγους που τον οδήγησαν σε αδυναμία πληρωμής και σχεδιάζουν την πλέον πρόσφορη και δίκαιη λύση. Αν και λειτουργούν κάτω από το ίδιο κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για τις τράπεζες, διαθέτουν συστήματα, διαδικασίες και τεχνογνωσία που τους επιτρέπουν να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Ο ρόλος των εισπρακτικών εταιρειών είναι τελείως διαφορετικός, καθώς δεν σχεδιάζουν λύσεις, ούτε προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης σε εκκρεμείς απαιτήσεις από πιστώσεις. Λειτουργούν κατά βάση ως εταιρείες ενημέρωσης των δανειοληπτών και αναλαμβάνουν να τους πληροφορήσουν για τις εκκρεμείς υποχρεώσεις και τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους.

– Τι είδους λύσεις μπορεί να προτείνουν οι εταιρείες διαχείρισης και με βάση ποια κριτήρια θα διαμορφώνουν την πρότασή τους προς τον οφειλέτη;

– Οι βασικότερες λύσεις που μπορούν να προτείνουν οι εταιρείες διαχείρισης είναι η επέκταση της διάρκειας του δανείου, η αναδιάρθρωση, το «κούρεμα», η εθελοντική παράδοση ή η εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου. Ωστόσο, μέχρι σήμερα οι λύσεις αυτές έχουν εφαρμοστεί οριζόντια για όλους τους δανειολήπτες που δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους, χωρίς προηγουμένως να έχουν διερευνηθεί οι αιτίες του προβλήματος. Αυτό που διαφοροποιεί τουλάχιστον την B2KAPITAL είναι η διακριτή λύση που προκρίνουμε για κάθε πελάτη, γιατί κάθε πελάτης που βρίσκεται σε οικονομική δυσχέρεια είναι μοναδικός, αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα, που απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Γι’ αυτό, σε συνεργασία με τον πελάτη, αναλύουμε το οικογενειακό εισόδημα, τις οικογενειακές δαπάνες του και τα περιουσιακά του στοιχεία και λαμβάνουμε υπ’ όψιν την οικογενειακή του κατάσταση, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προτείνουμε την πιο δίκαιη και ευέλικτη λύση, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους πελάτες που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

– Ποια αντιμετώπιση θα έχουν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και πώς μπορούν να εντοπιστούν;

– Υπάρχει πράγματι και μια μικρή μερίδα πελατών οι οποίοι μπορούν να αντεπεξέλθουν περισσότερο στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αλλά επιλέγουν να μην το κάνουν, προσδοκώντας να ωφεληθούν από τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για όσους έχουν πραγματικό πρόβλημα. Η εξατομικευμένη προσέγγιση μπορεί να εντοπίσει αυτούς τους πελάτες και να τους εξαιρέσει από τέτοια προγράμματα και λύσεις. Πρόσφατες έρευνες επισημαίνουν ότι το ποσοστό των στρατηγικών κακοπληρωτών δεν ξεπερνά το 20%. Γι’ αυτό κι εμείς πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι οφειλέτες αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσχέρειες, που δεν τους επιτρέπουν να ακολουθήσουν τον αρχικό οικονομικό προγραμματισμό που είχαν κάνει όταν πήραν το δάνειο.

– Στη χώρα μας γίνεται πολλή συζήτηση για τη δυνατότητα των τραπεζών να επιτρέπουν στον δανειολήπτη την αποπληρωμή της οφειλής του με βάση την τιμή που αγόρασε το fund, κατά το λεγόμενο «κυπριακό μοντέλο». Η B2 Holding δραστηριοποιείται και στην Κύπρο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς ισχύει στην Κύπρο και κατά πόσον είναι εφικτό κάτι τέτοιο;

– Η κυπριακή νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στον δανειολήπτη μέσα σε 45 ημέρες από την ανακοίνωση της συμφωνίας για την πώληση, να κάνει ο ίδιος προς την τράπεζα μια προσφορά για άμεση εξαγορά του δανείου του, την οποία εν συνεχεία η τράπεζα θα αξιολογήσει. Ωστόσο και η ελληνική νομοθεσία, με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015, υποχρεώνει τις τράπεζες λίγο πριν από τη μεταβίβαση ενός μη εξυπηρετούμενου δανείου να καλέσουν τον δανειολήπτη για να ρυθμίσει την οφειλή του. Αυτό έχει συμβεί και στην πράξη, καθώς στα δύο χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν μεταβιβαστεί μέχρι στιγμής στην Ελλάδα, οι τράπεζες είχαν αποστείλει επιστολές στους δανειολήπτες, παρέχοντας μια τελευταία ευκαιρία με «κούρεμα», που έφτανε μέχρι και το 90%. Αλλά το θέμα είναι αλλού. Οι τράπεζες μεταβιβάζουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια για τα οποία έχουν καταβάλει αλλεπάλληλες και μακροχρόνιες προσπάθειες να τα εισπράξουν, χωρίς ωστόσο κανένα αποτέλεσμα. Οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια, η οποία δεν τους επιτρέπει να καταβάλλουν ούτε μικρές δόσεις για την αποπληρωμή τους. Ετσι, το μόνο που τους μένει είναι να τα μεταβιβάσουν μαζικά, πετυχαίνοντας χαμηλότερα κόστη για τη μεταβίβαση. Eνας νόμος που θα έδινε στον δανειολήπτη το δικαίωμα να εξαγοράσει ο ίδιος το δάνειό του, με βάση την τιμή που δίνει ένα fund, εγείρει ένα πολύ σημαντικό ηθικό ζήτημα. Ενώ δεν βοηθάει καθόλου όσους αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα, δίνει ένα πλεονέκτημα στους στρατηγικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι ενώ μέχρι τότε δήλωναν ότι δεν μπορούν να καλύψουν ούτε κάποιες μικρές δόσεις του δανείου τους, ξαφνικά βρίσκουν πολύ περισσότερα χρήματα για να το εξαγοράσουν. Το μήνυμα σε όλους τους υπόλοιπους δανειολήπτες, που παρά τις δυσκολίες που κι εκείνοι αντιμετωπίζουν καταφέρνουν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, θα είναι να σταματήσουν κι εκείνοι να πληρώνουν τα δάνειά τους. 

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ