ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρηματοδότηση ΜμΕ με 640 εκατ. από Εθνική - ΕΤαΕ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τρεις συμβάσεις εγγυήσεων ύψους 640 εκατ. ευρώ που βελτιώνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), υπέγραψαν η Εθνική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Οι συμφωνίες υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), κεντρικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, γνωστού ως σχεδίου Γιούνκερ.

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας InnovFin, η ΕΤΕ θα παρέχει χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης για περίοδο δύο ετών. Η εγγύηση του ΕΤαΕ παρέχεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. για την Καινοτομία», με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020». Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, η στήριξη της Ε.Ε. προς τις καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις αναμένεται να δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία αφορά επίσης την επέκταση του προγράμματος COSME, που θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να κατευθύνει χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1.900 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα σε διάστημα τριών ετών. Το ΕΤαΕ με τη στήριξη της Ε.Ε. θα παράσχει στην Εθνική Τράπεζα εγγυήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, γεγονός που θα δώσει στην τράπεζα τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά τις απαιτήσεις της για παροχή εξασφαλίσεων, με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η δανειοδότηση των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, το ΕΤαΕ υπέγραψε στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία EaSI, συμφωνία εγγύησης μικρο-χρηματοδοτήσεων με την ΕΤΕ με σκοπό τη στήριξη, με 40 εκατ. ευρώ, 3.400 μικρο-δανειοληπτών – πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε δανεισμό σε ολόκληρη τη χώρα. Το πρόγραμμα EaSI Guarantee ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τελεί υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, υπεύθυνος για τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ιθαγένεια, υπογράμμισε ότι «με τις νέες χρηματοδοτικές συμφωνίες, πάνω από 5.000 μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις αναμένεται να επωφεληθούν από δάνεια συνολικού ύψους 640 εκατ. ευρώ». Η Ελλάδα σημείωσε, «καθίσταται ο κυριότερος δικαιούχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων σε σχέση με το ΑΕΠ και ευελπιστώ ότι τους επόμενους μήνες θα δούμε να υλοποιούνται πολλά περισσότερα έργα που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης και θα εξασφαλίσουν βιώσιμη ανάπτυξη». Στο πλαίσιο της τελετής υπογραφής στην Αθήνα, ο γενικός διευθυντής του ΕΤαΕ Πιερ Λουίτζι Τζίλιμπερτ δήλωσε ότι «οι συμβάσεις που υπογράφηκαν επιβεβαιώνουν τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του ΕΤαΕ να στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις». Από την πλευρά της ΕΤΕ ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Λεωνίδας Φραγκιαδάκης δήλωσε ότι «η συνεργασία μας με το ΕΤαΕ μέσω των τριών προγραμμάτων αυξάνει σημαντικά το εύρος και την προσβασιμότητα της χρηματοδότησης για τις ελληνικές ΜΜΕ».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ