ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις οθόνες της ΕΚΤ η εικόνα των επιχειρηματικών δανείων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Με τη δημιουργία της βάσης δεδομένων η ΕΚΤ θα μπορεί να παρακολουθεί πιο ενεργά την πρόοδο χωρών με μεγάλο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία κ.ά., και να παρεμβαίνει άμεσα αν βλέπει ανησυχητικές ενδείξεις για την εξυπηρέτηση των δανείων.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Δάνεια

Αμεση και αναλυτική πρόσβαση στο σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις αποκτά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μέσω του τεράστιου στατιστικού έργου Analytical Credit Dataset - AnaCredit, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, μέσω του μηχανισμού αυτού οι εποπτικές αρχές θα «βλέπουν» ανά πάσα στιγμή την κατάσταση των δανείων που έχουν χορηγήσει οι τράπεζες σε επιχειρήσεις και ουσιαστικά θα πραγματοποιούν συνεχή έλεγχο της ποιότητας δανείων, το λεγόμενο Asset Quality Review (AQR) που τώρα γίνεται περιοδικά.

Με την AnaCredit όλες οι τράπεζες της Ευρωζώνης πρέπει να ανεβάσουν σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα αναλυτικά στοιχεία για τα δάνεια που έχουν χορηγήσει αξίας άνω των 25.000 ευρώ (ανεξόφλητο υπόλοιπο, τυχόν αθέτηση, ληξιπρόθεσμες οφειλές ή πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένου κ.ά.) και τα οποία πρέπει να ενημερώνουν κάθε μήνα. Ετσι, αν υπάρξει αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ή προβλήματα σε κάποιο συγκεκριμένο κλάδο, η ΕΚΤ θα έχει άμεση εικόνα και θα μπορεί να επεμβαίνει ανάλογα.

Το μεγάλο αυτό project σχεδιάστηκε κατά την κρίση του ευρώ και στο πλαίσιο της τραπεζικής ενοποίησης, προκειμένου οι Αρχές να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, αξιόπιστα, στοιχεία και περισσότερα δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων. Με τη δημιουργία της βάσης δεδομένων η ΕΚΤ θα μπορεί να παρακολουθεί πιο ενεργά την πρόοδο χωρών με μεγάλο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία κ.ά. και να παρεμβαίνει άμεσα αν βλέπει ανησυχητικές ενδείξεις για την εξυπηρέτηση των δανείων.

Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα, όπου τα στοιχεία δεν ήταν ομογενοποιημένα, υπήρχε ένα «κρυφτοκυνηγητό» μεταξύ των τραπεζών και του επόπτη, με τις τράπεζες να προσπαθούν να εμφανίσουν μια πιο ωραιοποιημένη εικόνα των χαρτοφυλακίων τους και τον επόπτη με τους ελέγχους (AQR) να προσπαθούν να εντοπίσουν τα προβλήματα.

Η AnaCredit θα περιέχει 88 χαρακτηριστικά δανείων, τα οποία θα επικαιροποιούνται κατά κανόνα σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με πλήρως εναρμονισμένες έννοιες και ορισμούς που θα ισχύουν σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, «τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα καλύπτουν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στις δανειακές συμβάσεις (δανειστές, δανειολήπτες, εγγυητές) και περιλαμβάνουν τόσο διαρθρωτικά στοιχεία, π.χ. οικονομική δραστηριότητα, μέγεθος επιχείρησης, ετήσιο κύκλο εργασιών ή ημερομηνίες έναρξης και εξόφλησης δανείου, όσο και δυναμικά στοιχεία, π.χ. ανεξόφλητο υπόλοιπο, κατάσταση αθέτησης δανειακού προϊόντος και αντισυμβαλλομένου, ληξιπρόθεσμες οφειλές ή πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένου. Το κατώτατο όριο παροχής στοιχείων είναι τα 25.000 ευρώ ανά δανειολήπτη για κάθε τράπεζα». Η διαδικασία θα οδηγήσει στην πλήρη ταυτοποίηση δανειστών και δανειοληπτών με μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης σε όλη την Ευρώπη και έτσι το σύστημα θα βλέπει αμέσως αν μια π.χ. ελληνική εταιρεία έχει λάβει δάνειο από εγχώρια τράπεζα ή και τράπεζες άλλων χωρών της Ευρωζώνης. Στα στοιχεία αυτά θα έχουν πρόσβαση και οι τράπεζες, και θα βλέπουν τη συνολική έκθεση μιας εταιρείας, κάτι σαν πανευρωπαϊκός Τειρεσίας.

Συνολικά 4.000 τράπεζες από την Ε.Ε. θα ξεκινήσουν από τον προσεχή Σεπτέμβριο να υποβάλλουν τα απαιτούμενα στοιχεία, ωστόσο μέρος των στοιχείων αυτών ήδη έχει αρχίσει να υποβάλλονται, από τον Απρίλιο, προκειμένου να μην υπάρξει συμφόρηση και να μετριαστούν τα αρχικά προβλήματα.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ