ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοδος πωλήσεων, μειωμένα κέρδη για Πλαστικά Θράκης

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά μείωση των καθαρών κερδών λόγω των χαμηλότερων περιθωρίων κέρδους και της αρνητικής επίδρασης των συναλλαγματικών ισοτιμιών, έκλεισε το 2017 για τα Πλαστικά Θράκης. Η εταιρεία, πάντως, αφενός θα προτείνει τη διανομή μερίσματος στους μετόχους και αφετέρου παραμένει προσηλωμένη στο επενδυτικό της πρόγραμμα, το οποίο συνολικά τη διετία 2017-2018 υπολογίζεται σε 44 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2017 που δημοσιοποίησε χθες η εισηγμένη, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 318,5 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 9,1% σε σύγκριση με το 2016. Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε με υψηλότερο ρυθμό, κατά 10,9%, απόρροια των επενδύσεων σε νέες γραμμές παραγωγής κατά τη διετία 2015-2016. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και χρηματοδοτικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 30,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά, μετά από φόρους, κέρδη διαμορφώθηκαν σε 10,6 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 21,2% συγκριτικά με το 2016. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων δεν αποτυπώθηκε στο σύνολό της στην αξία των ενοποιημένων πωλήσεων, διότι στο πλαίσιο της προσπάθειας για άμεση διάθεση των επιπλέον όγκων ακολουθήθηκε μια πιο ελαστική τιμολογιακή πολιτική. Επιπλέον αρνητικά επέδρασαν στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών οι συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν κυρίως από την πτώση του δολαρίου και της στερλίνας έναντι του ευρώ.

Το 2017, η εταιρεία υλοποίησε επενδύσεις 21,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 14,1 εκατ. ευρώ αφορούν επενδύσεις στην Ξάνθη και τη Σκωτία και 7,6 εκατ. ευρώ στα Ιωάννινα και τη Βουλγαρία.

Το 2018 έχει ξεκινήσει θετικά για τα Πλαστικά Θράκης, καθώς το πρώτο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών και τα λειτουργικά κέρδη βελτιώθηκαν. Συνολικά για τη χρήση του 2018 η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι θα συνεχισθεί η ανάπτυξη με αύξηση του όγκου πωλήσεων και του κύκλου εργασιών, ενώ βελτιωμένα θα είναι και τα κέρδη. Η εταιρεία, πάντως, σημειώνει στη σχετική ανακοίνωσή της ότι «οι παραπάνω εκτιμήσεις ενδέχεται να επηρεαστούν από κάποιο σημαντικό διεθνές γεγονός».

Σε ό,τι αφορά τέλος τη μερισματική πολιτική, η εταιρεία θα προτείνει μέρισμα το οποίο θα ανέλθει σε 0,04 ευρώ/μετοχή μετά την παρακράτηση του φόρου 15%.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ