ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκε κατά 509 εκατ. το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Διεύρυνση κατά 509 εκατ. ευρώ σημείωσε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017, φτάνοντας περίπου το 1,9 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία ήταν αποτέλεσμα της αύξησης του ελλείμματος τόσο του ισοζυγίου καυσίμων όσο και του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, και δευτερευόντως στην επιδείνωση των λοιπών επιμέρους ισοζυγίων.

Ειδικότερα, αν και οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 16,9% στο δίμηνο, ρυθμός ταχύτερος από τον ρυθμό αύξησης των εισαγωγών, η αύξηση των εισαγωγών ως απόλυτο μέγεθος ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση του εμπορικού ελλείμματος στα 3,4 δισ. ευρώ έναντι 3,09 δισ. ευρώ το δίμηνο του 2017.

Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών στα 544,6 εκατ. ευρώ έναντι 625 εκατ. ευρώ το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2017 οφείλεται στην επιδείνωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, παρά την άνοδο των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 12,7% και 4,2%, αντιστοίχως. Επίσης, οφείλεται στην επιδείνωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, ενώ το ισοζύγιο μεταφορών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο.

Τέλος, μείωση σημειώθηκε και στα πλεονάσματα των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Σε ό,τι αφορά ειδικά τον Φεβρουάριο του 2018 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 1,3 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 263 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2017. Ειδικότερα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε και υπεραντιστάθμισε τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του συνολικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών.

Αντίθετα, τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασαν επιδείνωση. Το αυξημένο έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, οφειλόμενο κυρίως στην αύξηση των καθαρών πληρωμών για τόκους, ήταν ο βασικότερος λόγος της διεύρυνσης του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Φεβρουάριο.

Η πτώση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου καυσίμων, καθώς οι εξαγωγές καυσίμων παρουσίασαν άνοδο κατά 18,4%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν. Αντίθετα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασε μικρή άνοδο, παρά το γεγονός ότι οι σχετικές εξαγωγές αυξήθηκαν με ρυθμό 12,9%.

Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στον περιορισμό των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές και λοιπές υπηρεσίες, ενώ οι καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών αυξήθηκαν, κυρίως λόγω της ανόδου κατά 10,2% των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές. Το ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών έγινε ελλειμματικό, παρά την αύξηση των αφίξεων κατά 8,9%, καθώς οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν λιγότερο από ό,τι η ταξιδιωτική δαπάνη των κατοίκων στο εξωτερικό.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ