ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πάνω από 35 εκατ. το κόστος από το «ψηφιακό τέλος» για τις εταιρείες τεχνολογίας

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Εως 24 φορές περισσότερο θα πληρώσουν την απώλεια εσόδων από την αντιγραφή πνευματικών έργων οι εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα. Ερευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) έδειξε ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό νόμιμων πνευματικών έργων αντιγράφεται από τους χρήστες και πως η συνολική απώλεια δεν ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Αντίθετα, οι εταιρείες τεχνολογίας, που θα καταβάλουν την επιβάρυνση περί «εύλογης αμοιβής για ιδιωτική αναπαραγωγή» (ψηφιακό τέλος), θα επιβαρυνθούν φέτος με ποσό άνω των 35 εκατ.

Το ψηφιακό τέλος επιβλήθηκε το περασμένο καλοκαίρι (σε διάταξη του αρ. 18 ν. 2121/1993 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4481/2017) και προβλέπει τη καταβολή 2% επί της τιμής εισαγωγής σε Η/Υ και 6% σε ηλεκτρονικές συσκευές εγγραφής ήχου και εικόνας. O ΣΕΠΕ, σε συνέχεια των αλλεπάλληλων επαφών του με το υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, προχώρησε στη διεξαγωγή ειδικής πανελλαδικής έρευνας σχετικά με τη νόμιμη ιδιωτική αναπαραγωγή προστατευμένων έργων. H έρευνα ανατέθηκε στην εταιρεία MARC με βασικό στόχο την αποτίμηση της απώλειας πωλήσεων ετησίως και για τις τρεις κατηγορίες έργων (μουσικά, οπτικοακουστικά και συγγραφικά) λόγω νόμιμης αντιγραφής, με βάση και τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Από τα στοιχεία της προέκυψε πως το ποσοστό των χρηστών ηλεκτρονικών συσκευών που κάνουν αντίγραφα για ιδιωτική χρήση προστατευόμενων έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία αποκτήθηκαν νόμιμα, είναι εξαιρετικά μικρό. Συγκεκριμένα, το ποσοστό αναλογικά στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού είναι: α) 0,17% για αντίγραφα από CD, DVD ή LP και ραδιόφωνο-τηλεόραση και 0,66% για αντίγραφα από ηλεκτρονικά μουσικά αρχεία, β) 0,17% για αντίγραφα από DVD και 0% για αντίγραφα από τηλεόραση και επίσης 0% από ηλεκτρονικά αρχεία και γ) 0,08% για αντίγραφα από έντυπο και 0,74% για αντίγραφα από συγγραφικό έργο σε ηλεκτρονική μορφή.

Ο σχεδιασμός, οι προδιαγραφές και το ερωτηματολόγιο της έρευνας ακολούθησαν τα ευρωπαϊκά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχη έρευνα που διεξήχθη στην Ισπανία από τον όμιλο Mazars Group για τον DIGITALEUROPE (European Digital Technology Industry Association) και τη EURIMAG (Association representing the image and printing industry in Europe) τον Δεκέμβριο του 2017. Συνεπώς τα αποτελέσματα των δύο ερευνών είναι συγκρίσιμα.

Η μελέτη της MAZARS υπολόγισε για την Ισπανία την ετήσια «ζημία» συνολικά για τις τρεις κατηγορίες έργων (μουσικά, οπτικοακουστικά και συγγραφικά) στα 7,3 εκατ. Λαμβανομένου υπόψη ότι η Ελλάδα έχει περίπου το 25% του πληθυσμού της Ισπανίας, αντίστοιχα ποσοστά αντιγραφής σε κάθε κατηγορία έργων καθώς και χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, το συνολικό ποσόν ετήσιας «ζημίας» για την Ελλάδα θα πρέπει να υπολογιστεί περίπου στο 1,5 εκατ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ