ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με κλειστό διαγωνισμό θα γίνει η αποκατάσταση του γεφυριού της Πλάκας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με κλειστή διαδικασία, στην οποία θα συμμετέχουν μόνο τρεις προεπιλεγμένες εταιρείες, αποφάσισε το υπουργείο Υποδομών να αναθέσει την αποκατάσταση του γεφυριού της Πλάκας, προϋπολογισμού 4,7 εκατ. ευρώ. Για το ίδιο έργο έχουν το προηγούμενο έτος προσληφθεί από το υπουργείο δύο τεχνικοί σύμβουλοι με απευθείας ανάθεση. Ως αιτιολογία για τις «ειδικές διαδικασίες», το υπουργείο επικαλείται την ανάγκη ταχείας αποκατάστασης του μνημείου και την τεχνική πολυπλοκότητα του έργου.

Το ιστορικό μνημείο, το μεγαλύτερο μονότοξο λιθόκτιστο γεφύρι στα Βαλκάνια, κατέρρευσε την 1η Φεβρουαρίου 2015. Παρότι από την αρχή υπήρξε ισχυρό ενδιαφέρον τόσο από την επιστημονική κοινότητα όσο και από ιδιώτες δωρητές, οι διαδικασίες μελέτης και έγκρισης της μελέτης αποκατάστασης κινήθηκαν με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Στη συνέχεια, τον περυσινό Αύγουστο, το υπουργείο Υποδομών ανέθεσε απευθείας σε τεχνική εταιρεία καθήκοντα τεχνικού συμβούλου στο έργο (161.000 ευρώ με ΦΠΑ για 4 μήνες) με σκοπό την υποβολή κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών. Και τον Ιανουάριο προσέλαβε και δεύτερο εξωτερικό σύμβουλο (29.000 ευρώ με ΦΠΑ για 4 μήνες), ως ειδικό στις αναστηλώσεις.

Ακολούθως, αντί να προχωρήσει σε ανοιχτό διαγωνισμό, στις 18 Απριλίου το υπουργείο αποφάσισε να εκκινήσει κλειστή διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το έργο (στερέωση, αποκατάσταση, αναστήλωση, ανάδειξη γέφυρας Αράχθου στην Πλάκα, προϋπολογισμού 4,7 εκατ. ευρώ). Στη διαδικασία προσκλήθηκαν μόνο τρεις εταιρείες, οι Νηρικός Τεχνική Α.Ε., Κατασκευαστική Ιλισσός Α.Ε. και Ανταίος Τεχνικών Κατασκευών Α.Ε., οι οποίες θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά έως τις 7 Μαΐου (οι προσφορές θα ανοιχθούν δύο ημέρες αργότερα και το υπουργείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανυποβολή προσφορών, με προθεσμία μιας ημέρας).

Ενδιαφέρον είναι ότι στους όρους του διαγωνισμού το υπουργείο προσέθεσε «ειδικές απαιτήσεις», όπως την ύπαρξη ιδίων κεφαλαίων ύψους 750.000 ευρώ, καθώς και ακινήτων και μηχανολογικών μέσων συνολικής αξίας 150.000 ευρώ. Επίσης, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, «λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν ηλεκτρονικά αν θα υποβάλουν προδικαστική προσφυγή ή όχι».

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε δύο θερινές περιόδους, λόγω περιορισμών από τη στάθμη του ποταμού: το πρώτο καλοκαίρι θα γίνουν η αποκατάσταση του ανατολικού μεσόβαθρου της γέφυρας και η επισκευή του σωζόμενου τμήματος του δυτικού μεσόβαθρου και την επόμενη χρονιά η καμάρα της γέφυρας, οριζόντιου μήκους 27,6 μέτρων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ