ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση πωλήσεων, αλλά μείωση κερδών, για Attica Group το 2017

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Πωλήσεις αυξημένες στα 271,54 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2017 έναντι 268,61 εκατ. το 2016 ανακοίνωσε η Attica Group. Η ακτοπλοϊκή, που λειτουργεί με τα σήματα Blue Star και Superfast Ferries και εξαγοράζει τώρα και την Hellenic Seaways, πέτυχε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 50,36 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 70,03 εκατ. πέρυσι. Η διοίκηση της εταιρείας αποδίδει την πίεση στην κερδοφορία της στην αύξηση της τιμής των καυσίμων, που επιβάρυνε τον όμιλο με επιπλέον 22 εκατ.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στο 1,25 εκατ. έναντι 20,25 εκατ. στη χρήση 2016. Η αξία του στόλου της ακτοπλοϊκής στα τέλη του 2017, πριν δηλαδή την απορρόφηση της Hellenic Seaways, ανερχόταν στα 527,07 εκατ. (ενσώματα πάγια), τα δε ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε 44,10 εκατ. Ο δανεισμός του ομίλου ανέρχεται στα 238,73 εκατ. από 255,45 εκατ. το 2016.

Το συνολικό μεταφορικό έργο των πλοίων της Attica Group κατά το 2017 ενισχύθηκε σε όλες τις κατηγορίες με αύξηση κατά 2,2% στους επιβάτες, κατά 5,7% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 3,5% στα φορτηγά. Τα συνολικά δρομολόγια των πλοίων αυξήθηκαν κατά 3,3% σε σχέση με το 2016.
Στην Ελλάδα και ειδικότερα στις γραμμές Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Ηράκλειο, Πειραιάς-Χανιά και Πειραιάς-Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, εκτέλεσε συνολικά 3,4% περισσότερα δρομολόγια από το 2016 και το μεταφορικό έργο αυξήθηκε κατά 0,8% στους επιβάτες, κατά 4,0% στα Ι.Χ. και κατά 1,5% στα φορτηγά. Στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων τα πλοία του ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με την ΑΝΕΚ.

Στην Αδριατική, στις γραμμές Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα και Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Μπάρι (σε κοινοπραξία με την ΑΝΕΚ), το μεταφορικό έργο αυξήθηκε κατά 17,3% στους επιβάτες, κατά 17,0% στα Ι.Χ. και κατά 8,0% στα φορτηγά. Τα δε δρομολόγια των πλοίων στην Αδριατική αυξήθηκαν κατά 2,6% σε σύγκριση με το 2016.

Σημειώνεται πως η Επιτροπή Ανταγωνισμού με απόφασή της την περασμένη Τετάρτη 25 Απριλίου ενέκρινε την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της Hellenic Seaways από την Attica Group. Η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έγινε μετά την ανάληψη δεσμεύσεων από την Attica, οι οποίες κατά την κρίση της Επιτροπής είναι κατάλληλες, επαρκείς και ανάλογες για να διασφαλίσουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην ελληνική ακτοπλοΐα.

Η Attica δηλώνει ότι θα προχωρήσει τώρα άμεσα στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων συμβατικών ενεργειών για την απόκτηση του 98,83% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ