ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εως 15 Μαΐου η συμφωνία Amerra, τραπεζών για «Σελόντα» και «Νηρεύς»

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μέχρι τις 15 Μαΐου αναμένεται να έχουν υπογραφεί οι πολυαναμενόμενες συμφωνίες αγοραπωλησίας των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας «Σελόντα» και «Νηρεύς» ανάμεσα στις τράπεζες και την Amerra Capital Management, που αποτελεί, αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επισήμως, τον προτιμητέο επενδυτή. Χθες, οι τράπεζες απέστειλαν στο αμερικανικό fund τα τελικά κείμενα των συμφωνιών, προκειμένου τις επόμενες ημέρες να γίνουν οι όποιες παρατηρήσεις και διορθώσεις.

Πηγές που παρακολουθούν από κοντά την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξει νέα παρέκκλιση από το χρονοδιάγραμμα, το οποίο αρχικά προέβλεπε υπογραφή των συμφωνιών αγοραπωλησίας στο τέλος Απριλίου.

Το τίμημα

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από πηγές με γνώση των διαδικασιών, το τελικό τίμημα δεν αποκλείεται να τροποποιηθεί με βάση την αξία που θα έχουν τότε τα περιουσιακά στοιχεία των δύο εταιρειών, όταν ο νέος ιδιοκτήτης πάρει τα «κλειδιά». Η εν λόγω δικλίδα ασφαλείας έχει προβλεφθεί στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς, λόγω του αντικειμένου των δύο εταιρειών σημαντικό μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων, εν προκειμένω ο πληθυσμός των ψαριών, δεν είναι σταθερό.

Οι πληροφορίες θέλουν για τη μία τουλάχιστον από τις δύο εταιρείες να υπάρχει απόκλιση προς τα κάτω στην αξία των περιουσιακών της στοιχείων. Παράγοντες που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία επισημαίνουν, μιλώντας στην «Κ», ότι αυτό δεν αποτελεί απαραιτήτως ευνοϊκή εξέλιξη για τον επενδυτή, υπό την έννοια ότι πιθανώς θα «γλιτώσει» μερικά εκατομμύρια σε σύγκριση με το αρχικό τίμημα.

Μεγαλύτερο μέλημα του επενδυτή είναι οι εταιρείες να βρίσκονται σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση τη στιγμή που θα περάσουν στον έλεγχό του, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες επενδύσεις και αυτές να οδηγηθούν το ταχύτερο δυνατό σε ανάπτυξη.

Χθες, εξάλλου, ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση του 2017 η «Σελόντα». Σε επίπεδο ομίλου, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε το 2017 σε 175,4 εκατ. ευρώ έναντι 167,5 εκατ. ευρώ το 2016 καταγράφοντας αύξηση 4,7%. Η αύξηση της αξίας των πωλήσεων των ψαριών προέρχεται από την αύξηση των ποσοτήτων πωλήσεων κατά 7,2% που υπερκάλυψε έτσι μείωση κατά 3% της μεσοσταθμικής τιμής πώλησης. Ειδικά στα μεταποιημένα προϊόντα (επεξεργασμένα και φιλέτα) η καθαρή αύξηση πωλήσεων το 2017 σε σύγκριση με το 2016 ανήλθε σε 6,8 εκατ. ευρώ ή 41%. Η χρήση, πάντως, έκλεισε με καθαρές ζημίες ύψους 4,64 εκατ. ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017. Το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου για το 2017 ανήλθε σε 6,2 εκατ. ευρώ με τις επενδύσεις να αφορούν βασικά εξοπλισμούς των μονάδων εκτροφής-πάχυνσης ιχθύων, των συσκευαστηρίων, των ιχθυογεννητικών σταθμών, συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος γεννητικής, αλλά και συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

Για το 2018, ο όμιλος αναμένει αύξηση της ζήτησης στα προϊόντα μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα και λαβράκι).

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ