ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι κυβερνητικές επιλογές έπληξαν την κερδοφορία της ΔΕΗ

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 86,7% το 2017, από 91,8% το 2016.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Καθρέφτη των καταστροφικών επιλογών της κυβέρνησης για το άνοιγμα της αγοράς αποτελούν τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2017 της ΔΕΗ που δημοσιεύτηκαν χθες και στα οποία καταγράφεται μια συνολική επιβάρυνση 417 εκατ. ευρώ.

Εξ αυτών ποσό 325,2 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στη χρέωση προμηθευτών που επιβλήθηκε με νόμο για τον μηδενισμό του ελλείμματος των ΑΠΕ, κόστος που η ΔΕΗ δεν έχει μετακυλίσει στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος και ποσό 92,1 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί στην καθαρή επιβάρυνση από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ. Εάν συμπεριληφθεί και το κόστος ύψους 34,9 εκατ. ευρώ από την αύξηση του ειδικού φόρου καυσίμων, η συνολική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της ΔΕΗ από τα κυβερνητικά μέτρα ανέρχεται σε 452,2 εκατ. ευρώ.

Η ΔΕΗ κατάφερε να διατηρήσει τη λειτουργική της κερδοφορία στα 804,7 εκατ. ευρώ ελαφρώς μειωμένα (-0,8%) από τα επίπεδα του 2016 (811,3 εκατ. ευρώ), αναπροσαρμόζοντας τις προβλέψεις προς τα κάτω για επισφαλείς απαιτήσεις περίπου κατά 400 εκατ. ευρώ, καθώς και την αναγνώριση του εφάπαξ εσόδου ύψους 359,8 εκατ. ευρώ που αφορά στις ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας) της περιόδου 2012-2016.

Επιπλέον, αναμορφώθηκαν τα μεγέθη του 2016 λόγω της επανεκτίμησης της «μη καταναλωθείσας και μη τιμολογηθείσας ενέργειας» (τεχνικές απώλειες και ρευματοκλοπές), καθώς και ο αναβαλλόμενος φόρος επί του μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στους συνταξιούχους του ομίλου ΔΕΗ. Η συνολική επίπτωση στα κέρδη μετά φόρων του 2016 ήταν 11,4 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ μετά από φόρους υποχώρησαν κατά 47,9% το 2017 και διαμορφώθηκαν σε 88,7 εκατ. ευρώ, έναντι 170,2 εκατ. ευρώ το 2016.

Μειωμένος κατά 3,6% είναι και ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, παρά την αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 1,5% σε σχέση με το 2016, ο οποίος διαμορφώθηκε το 2017 σε 4.943,9 εκατ. ευρώ έναντι 5.130,1 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που αντανακλά την απώλεια μεριδίου αγοράς της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 86,7% το 2017 από 91,8% το 2016.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών το 2017 παρουσίασαν σημαντική βελτίωση, αναφέρει η ΔΕΗ στη σχετική ανακοίνωσή της, και αυξήθηκαν μόνο κατά 28,9 εκατ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 417,3 εκατ. ευρώ το 2016, αντανακλώντας τις δράσεις της εταιρείας για βελτίωση της εισπραξιμότητας. Οι δράσεις για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας, όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο επικεφαλής της Επιχείρησης Μανόλης Παναγιωτάκης, συνεχίζονται και εντείνονται το 2018, ενώ τους επόμενους μήνες αναμένονται θετικότερα αποτελέσματα με την πλήρη δραστηριοποίηση, μετά το στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής, του εξειδικευμένου συμβούλου. Θετική εξέλιξη χαρακτήρισε ο κ Παναγιωτάκης την ανάληψη της υποχρέωσης της πολιτείας για την εξόφληση οφειλών της γενικής κυβέρνησης μέχρι τον Μάιο του 2018.

Σε ό,τι αφορά την αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού παραγωγικού δυναμικού, επιδίωξη, τόνισε ο ίδιος, είναι να στεφθεί με τη μέγιστη δυνατή επιτυχία εντός των χρονοδιαγραμμάτων και με το βέλτιστο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα για την Επιχείρηση. «Ετσι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις τερματισμού των επιβαλλόμενων εις βάρος της ΔΕΗ μέτρων για το άνοιγμα της αγοράς, ώστε η Επιχείρηση να επιταχύνει την πορεία μετασχηματισμού και εξωστρέφειά της στα πλαίσια της στρατηγικής της» σημείωσε ο κ. Παναγιωτάκης, ενώ αναφερόμενος στον ενεργειακό σχεδιασμό, επεσήμανε μία ακόμη φορά ότι «ο λιγνίτης πρέπει να κατέχει σημαντικό μερίδιο στο μείγμα καυσίμου στο μεταβατικό στάδιο μέχρι τη γενικευμένη χρήση των ΑΠΕ».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ