ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

20 επενδύσεις που μπορούν να αλλάξουν την οικονομία

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΗ

Η απελευθέρωση της χονδρικής και λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η γεωγραφική θέση της χώρας, η διαθεσιμότητα ανανεώσιμων και ορυκτών πηγών και οι ανακαλύψεις πεδίων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο δημιουργούν προοπτικές για νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε σημαντική αύξηση του ΑΕΠ, που αγγίζει ακόμη και τα 65,5 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 20ετίας, και στη δημιουργία έως και 605.000 θέσεων εργασίας είναι πιθανό να οδηγήσουν 20 υπό ανάπτυξη επενδυτικά σχέδια ύψους 22,4 δισ. ευρώ, που αφορούν τον κλάδο της ενέργειας, των logistics και του τουρισμού, σύμφωνα με σχετική μελέτη που εκπόνησε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας και ο Τάσος Αναστασάτος, επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη «Ενέργεια, Logistics, Τουρισμός: Προοπτικές των κλάδων, επενδυτικά σχέδια σε εξέλιξη και συνεισφορά τους στο ΑΕΠ», οι κλάδοι της ενέργειας, των logistics και του τουρισμού μπορούν να συμβάλουν στην αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας καθότι αποτελούν τομείς με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό οι παραπάνω τομείς έχουν ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται είτε να διερευνήσουν περαιτέρω τα υπό επεξεργασία σχέδια είτε να συμβάλουν στην υλοποίησή τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της συγκεκριμένης μελέτης, τα εξεταζόμενα έργα, ύψους 22,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, μπορούν να οδηγήσουν μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια στη δημιουργία ΑΕΠ από 25,2 δισ. ευρώ στο πιο συντηρητικό σενάριο έως και 31,4 δισ. ευρώ στο πιο αισιόδοξο σενάριο, ενώ την επόμενη 20ετία τα έργα μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση του ΑΕΠ από 45 δισ. έως και 65,5 δισ. ευρώ, ανάλογα πάλι με το σενάριο. Επίσης, τα επενδυτικά έργα και η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία 485.000-605.000 θέσεων εργασίας σε ορίζοντα δεκαετίας. Στη μελέτη αναφέρεται λεπτομερώς το χρονοδιάγραμμα και η αξία των επενδύσεων που έχουν δρομολογηθεί τα επόμενα χρόνια στους παραπάνω κλάδους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μεγάλη ώθηση που θα προσδώσουν στη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Ενδεικτική είναι η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ, υπολειπόμενης αξίας 700 εκατ., για το ελληνικό τμήμα, ο οποίος θα τεθεί σε λειτουργία το 2020, καθώς και η επέκταση του μετρό της Αθήνας (γραμμή 4, τμήμα Βεΐκου - Γουδί) που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2028 και αποτιμάται στο 1,4 δισ. ευρώ.

Ως ένας από τους στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας, ο κλάδος της ενέργειας συνεισφέρει το 2,7% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της ελληνικής οικονομίας, με τη δυνητική του συνεισφορά να είναι πολλαπλάσια. Ειδικότερα, η απελευθέρωση της χονδρικής και λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η γεωγραφική θέση της χώρας, η διαθεσιμότητα ανανεώσιμων και ορυκτών πηγών και οι ανακαλύψεις πεδίων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο δημιουργούν προοπτικές για νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Σημαντική όμως είναι η συνεισφορά των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) για τον μετασχηματισμό και την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας. Tα logistics συνεισφέρουν με τη σειρά τους στο 6,5% της συνολικής ΑΠΑ και 3,8% εάν εξαιρεθεί η ναυτιλία. Ωστόσο, η καθυστέρηση στην ανάπτυξη των έργων υποδομής και η υστέρηση της χώρας μας σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας μειώνουν την προστιθέμενη αξία του κλάδου στην ενίσχυση της οικονομίας. Οσον αφορά τον τουρισμό, η μελέτη επισημαίνει ότι, παρά την αναβάθμιση των ξενοδοχειακών υποδομών, την αύξηση των αφίξεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τιμών, η υψηλή επιβάρυνση σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές σε σύγκριση με τις ανταγωνίστριες χώρες, οι ελλείψεις στον χωροταξικό σχεδιασμό και στους κανόνες που διέπουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις αποτελούν, μεταξύ άλλων, μείζονες προκλήσεις για τον κλάδο.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ