ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση εσόδων και κερδών για τη «Μυτιληναίος» το α΄ τρίμηνο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Θετικά εξελίχθηκαν στο α΄ τρίμηνο του 2018 τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας «Μυτιληναίος». Τα ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 360,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 76,9 εκατ. ευρώ, διευρυμένα κατά 4,1%. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 41,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα για το 2017, στα οποία αναφέρονται οι μεταβολές, συνιστούν pro forma (προσαρμοσμένα) οικονομικά αποτελέσματα. Η προσαρμογή στα μεγέθη για το α΄ τρίμηνο του 2017 έγινε για να καταστούν συγκρίσιμα με εκείνα του α΄ τριμήνου 2018. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο τομέας της μεταλλουργίας παρουσίασε ανάπτυξη, άνω του 13%. Συγκεκριμένα, κατέγραψε ισχυρή επίδοση, η οποία όμως βασίζεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές πώλησης που αντιστάθμισαν τις πιέσεις από τις αυξημένες τιμές των πρώτων υλών και της ενέργειας. Ο δείκτης API για τις πωλήσεις της αλουμίνας κινήθηκε κατά 13% υψηλότερα από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, ενώ το LME (για τις πωλήσεις του αλουμινίου) κατέγραψε άνοδο κατά 16,5%.

Αντίθετα με τις πωλήσεις αλουμινίου, ο τομέας της ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου συμπιέστηκε, καθώς χαρακτηρίστηκε από μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω των ήπιων κλιματολογικών συνθηκών. Παράλληλα, τα υψηλά υδάτινα αποθέματα οδήγησαν σε ιδιαίτερα αυξημένη παραγωγή των υδροηλεκτρικών σταθμών της ΔΕΗ.

Τέλος, ο τομέας των ολοκληρωμένων έργων θα πρέπει να βρέθηκε στα ίδια επίπεδα με εκείνα του 2017, καθώς, σύμφωνα με την εταιρεία, η δραστηριότητα του τομέα στο α΄ τρίμηνο 2018, «θέτει τις βάσεις για μια επίδοση τουλάχιστον με εκείνη του 2017».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η διοίκηση της «Μυτιληναίος», αναφέρει ότι, με την επιφύλαξη της υψηλής μεταβλητότητας στις τιμές εμπορευμάτων, των διεθνών κεφαλαιαγορών αλλά και ισοτιμιών στα ισχυρά νομίσματα, τα «οικονομικά αποτελέσματα αποτελούν μια σχετικά συντηρητική ένδειξη για την τάση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων της εταιρείας για το σύνολο του έτους». Προσθέτει ακόμη ότι στις προϋποθέσεις για υψηλότερες επιδόσεις μέσα στο 2018 θα είναι:

• Οι εξελίξεις στον τομέα του αλουμινίου, μετά την επιβολή των κυρώσεων από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

• Η σημαντική επέκταση του τομέα Ολοκληρωμένων Εργων και Υποδομών στην περιοχή της Αφρικής και η γενικότερη γεωγραφική του εξάπλωση μέσω της κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων.

• Η ανταγωνιστική λειτουργία των ενεργειακών της σταθμών και η περαιτέρω ανάπτυξη στη λιανική της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

• Η συνεχής μείωση του καθαρού δανεισμού αλλά και του χρηματοοικονομικού κόστους.

Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις των ΗΠΑ, αυτές ήδη επηρέασαν τον κλάδο, αφού οι τιμές αλουμίνας ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 800 δολ. ΗΠΑ ανά τόνο, ενώ ακόμη υψηλότερα διαμορφώθηκαν και οι τιμές αλουμινίου καθώς και τα ασφάλιστρα (premia).

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ