BΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 5-5-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ: Ηγέται, στελέχη και δρώντες οπαδοί συνελήφθησαν και παρεδόθησαν εις την Δικαιοσύνην, αρμοδίαν πλέον όπως τους κρίνη κατά τας εκνόμους πράξεις των. Τα αρχεία των κατεσχέθησαν καθώς και τα μηχανήματα διά των οποίων εξετύπωναν προκηρύξεις […]. Από ημέρας εις ημέραν ο κύκλος των κομμουνιστών οι οποίοι παρηκολουθούντο ή των οικιών αίτινες επετηρούντο εγένετο μεγαλύτερος και όταν τέλος συνεπληρώθη προ ολίγων ημερών ήρχισαν αι συλλήψεις, αι έρευναι και αι κατασχέσεις [Εξόριστοι επί Μεταξά στην Ανάφη].

ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΗΔΕΣ: Η Εταιρία Ψυχικών Ερευνών επιθυμούσα να εξακριβώση το περίεργον φαινόμενον των «Αναστεναρίων» απευθύνεται προς τους επιστήμονας και διανοουμένους της Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας παρακαλούσα θερμώς […] πάντα φ. επιστήμονα γνωρίζοντα τυχόν εάν εξακολουθή εις κανέν χωρίον της παραμεθορίου το φαινόμενον, όπως ειδοποιήση την Εταιρείαν.

ΤΑ ΣΑΝΔΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΚΑΝΤΙ: Ο στρατηγός Σματς, πρωθυπουργός της Νοτιοαφρικανικής Ενώσεως, εδώρησεν εις τον σερ Ραζά Αλή, γενικόν πράκτορα των Ινδιών εν Νοτίω Αφρική, εν ζεύγος σανδάλια, κατασκευασθέντα από τον ίδιον τον Γκάντι προ 25 ετών, όταν ο Μαχάτμα ευρίσκετο εις τας φυλακάς της Νοτίου Αφρικής.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ