ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φρένο» στους στρατηγικούς κακοπληρωτές μετά τις αλλαγές στον ν. Κατσέλη

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Θα θεσμοθετηθεί η δυνατότητα ενεργοποίησης της διάταξης για επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου από το κράτος, έπειτα από διαδικασία που θα μπορούν να κινήσουν απευθείας οι τράπεζες.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η άρση του τραπεζικού απορρήτου για όλους όσοι έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης στον νόμο Κατσέλη, αλλά και μια σειρά νομοθετικών αλλαγών που στόχο έχουν να περιοριστεί το φαινόμενο των στρατηγικών κακοπληρωτών που έχουν κάνει αίτημα προστασίας σε μια προσπάθεια να κερδίσουν κυρίως χρόνο, είναι τα βασικά σημεία στα οποία συμφώνησε η κυβέρνηση με τους θεσμούς για τον νόμο 3869.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της προστασίας θα θεσμοθετηθεί η δυνατότητα ενεργοποίησης της διάταξης για επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου από το κράτος, έπειτα από διαδικασία που θα μπορούν να κινήσουν απευθείας οι τράπεζες, χωρίς δηλαδή την πρωτοβουλία να πρέπει να λάβει ο οφειλέτης. Συγκεκριμένα, στις βασικές αλλαγές που θα θεσμοθετηθούν έως τις 15 Ιουνίου είναι:

• Η άρση του τραπεζικού απορρήτου των οφειλετών και το δικαίωμα των τραπεζών να έχουν πρόσβαση στην πλήρη πληροφόρηση για τα εισοδήματα και την περιουσία του οφειλέτη. Οσοι έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι σήμερα πρέπει εντός συγκεκριμένου χρoνικού διαστήματος να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται να αρθεί το τραπεζικό τους απόρρητο. Σε περίπτωση που δεν το πράξουν, η αίτησή τους δεν θα εκδικαστεί.

• Η μη υπαγωγή των οφειλετών στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου, σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπαγωγής τους απορρίφθηκαν, είτε επειδή σκόπιμα κατέστησαν αφερέγγυοι (π.χ. οδηγήθηκαν σε χρεοκοπία, μεταβίβασαν περιουσία δολίως σε άλλα πρόσωπα) είτε επειδή σκόπιμα παραποίησαν την οικονομική τους κατάσταση (π.χ., απέκρυψαν περιουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό).

• Ο υποχρεωτικός προκαταρκτικός έλεγχος από τη γραμματεία των δικαστηρίων για το αν ο οφειλέτης δηλώνει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και το είδος αυτής, καθώς και για το αν ο οφειλέτης έχει ασκήσει άλλες αιτήσεις στο παρελθόν ή έχει άλλες εκκρεμείς αιτήσεις. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, ο γραμματέας το σημειώνει στον φάκελο, προκειμένου να αξιολογηθεί από τον δικαστή, με στόχο τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών, οι οποίοι δεν δικαιούνται προστασία από τον νόμο.

• Η άμεση απώλεια της προστασίας σε περίπτωση που κάποιος δεν είναι συνεπής στη ρύθμιση που θα ορίσει το δικαστήριο. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελεί η συνδρομή λόγων που δικαιολογούν ανωτέρα βία.

• Η απώλεια της προστασίας σε περίπτωση που κάποιος οφειλέτης ζητήσει δύο αναβολές, μια πρακτική που υιοθετείται συχνά από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ανανεώνοντας επί μακρόν την ασυλία του νόμου.

• Η απώλεια της προστασίας σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν προσέλθει στο δικαστήριο κατά την ημέρα εκδίκασης της υπόθεσής του. Ο νόμος θα δίνει περιθώριο 30 ημερών στον οφειλέτη να πάρει νέα δικάσιμο και αν δεν το κάνει θα θεωρείται ότι παραιτείται της προστασίας.

• Ο αναδρομικός επανυπολογισμός των τόκων σε περίπτωση που η προσφυγή του απορριφθεί από το δικαστήριο. Σήμερα οι τόκοι «παγώνουν» με την υποβολή από τον οφειλέτη της αίτησης υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη και αποτελεί κίνητρο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Η ρύθμιση αποσκοπεί στο να αποτρέψει αυτούς που σκοπίμως κάνουν αίτηση υπαγωγής στην προστασία του νόμου Κατσέλη, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ