ΕΛΛΑΔΑ

Νέο ερευνητικό Κέντρο στην Ιατρική Αθηνών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Κέντρο Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας ιδρύεται στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Σύμφωνα με το ίδρυμα, η έννοια της ιατρικής ακριβείας, που αναφέρεται στην εξατομικευμένη ιατρική περίθαλψη με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά των ασθενών, και την κατάταξή τους σε υποομάδες βάσει παραγόντων όπως η επιθετικότητα της ασθένειας ή η προβλεπόμενη ανταπόκριση στη θεραπεία, έχει πλέον αναδειχθεί η κατεύθυνση του μέλλοντος για την καλύτερη κατανόηση, την πρόληψη και τη θεραπεία των νόσων. Σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» και το Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το Κέντρο Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, θα αναπτύσσει την ερευνητική υποδομή για την εξατομικευμένη ιατρική pMedGR, η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με 4 εκατ. ευρώ.

Οπως εξήγησε στην «Κ» ο Γεώργιος Κόλλιας, ακαδημαϊκός, πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του κέντρου και καθηγητής της σχολής, η ιατρική μέσω της δημιουργίας του κέντρου στις κτιριακές εγκαταστάσεις της έχει την ευκαιρία να αποτελέσει έναν κεντρικό εθνικό κόμβο για την υλοποίηση, τον συντονισμό και την ενοποίηση προσεγγίσεων εξατομικευμένης ιατρικής στην περιοχή μας, αλλά και μέρος ενός πανευρωπαϊκού και παγκόσμιου δικτύου, παρέχοντας έτσι πληροφορίες σχετικά με τη διαστρωμάτωση των ασθενών, τους παράγοντες που προδιαθέτουν σε ασθένειες και την ανταπόκριση στις θεραπείες, για συγκεκριμένους πληθυσμούς. Η επίσημη παρουσίαση του κέντρου θα γίνει στις 7 Ιουνίου, παρουσία του συμβουλίου διοίκησης του κέντρου, στις 11 π.μ. στο Κέντρο «Κ. Παλαμάς» του ΕΚΠΑ (Ακαδημίας και Σίνα).

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Κέντρου αποτελείται από τον Καθηγητή Πέτρο Σφηκάκη (Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του Κέντρου), τον Καθηγητή Γεώργιο Κόλλια (Ακαδημαϊκός και Πρόεδρος τη Επιστημονικής Επιτροπής του Κέντρου), τον Καθηγητή Μελέτιο-Αθανάσιο Δημόπουλο (Πρύτανης ΕΚΠΑ), τον Καθηγητή Μιχαήλ Κουτσιλιέρη (Διευθυντής Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ), τον Καθηγητή Βασίλειο Γοργούλη (Διευθυντής Εργαστηρίου Ιστολογίας και Εμβρυολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ), τον Καθηγητή Αριστείδη Ηλιόπουλο (Διευθυντής Εργαστηρίου Βιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ), τον Καθηγητή Νικόλαο Νικητέα (Διευθυντή Κέντρου Πειραματικής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ) και τον Καθηγητή Παναγιώτη Παναγιωτίδη (Διευθυντή Μονάδας Μοριακής Διαγνωστικής στην Αιματολογία Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ).

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ