ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση κερδών 21,6% για την Generali Hellas

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Αυξημένα κατά 21,6% σε σχέση με το 2016 ήταν το 2017 τα κέρδη μετά από φόρους της Generali Hellas, που διαμορφώθηκαν στα 6,2 εκατ. ευρώ. Σημαντική βελτίωση σε σχέση με την περυσινή χρονιά σημείωσαν οι περισσότεροι δείκτες, αποδεικνύοντας την καλή επίδοση της εταιρείας κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση.

Συγκεκριμένα, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 11,4% φτάνοντας τα 71,2 εκατ. ευρώ και τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν σε 403 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 12%. Τα αποτελέσματα από την επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας ανήλθαν σε 7,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, ο καθαρός συνολικός δείκτης ζημιών (net combined ratio) διαμορφώθηκε στο 92,7%, αυξημένος κατά 4,5 μονάδες, ενώ ο δείκτης της καθαρής αξίας της νέας παραγωγής (net business value) έκλεισε σε εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο και συγκεκριμένα στα 3,6 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 28,5%. Σε υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκε και η φερεγγυότητα του ομίλου.

Σύμφωνα με την έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης 2017, ο δείκτης κάλυψης τηςκεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR ratio) διαμορφώθηκε στο 131,9%, ενώ ο δείκτης κάλυψης της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (MCR ratio) διαμορφώθηκε στο 327,3%.

Ιδιαίτερα ικανοποιητική ήταν και η παραγωγική πορεία της εταιρείας το 2017. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα 200,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 85,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις ασφαλίσεις ζωής και 114,3 εκατ. ευρώ τις ασφαλίσεις ζημιών. Η αύξηση κατά 8,9% της παραγωγής ασφαλίστρων σε σύγκριση με το 2016 προήλθε κυρίως από τον κλάδο ζωής, η παραγωγή του οποίου αυξήθηκε κατά 20,6%, ενώ στον κλάδο ζημιών η αύξηση ήταν της τάξης του 1,6% σε σχέση με το 2016. Είναι αξιοσημείωτο πως για αρκετά συναπτά έτη η εταιρεία καταφέρνει να ξεπερνά την αντίστοιχη απόδοση του συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς και να μεγαλώνει σταθερά το μερίδιο αγοράς της, το οποίο διαμορφώθηκε το 2017 σε 5,2%. Σε ό,τι αφορά τη δομή του χαρτοφυλακίου, ο κλάδος των γενικών ασφαλίσεων κατέχει το 57% της παραγωγής, ενώ ο κλάδος ζωής, και αυτή τη χρονιά, παρουσίασε σημαντική δυναμική ανάπτυξης, φτάνοντας στο 43%.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ