ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απορρίφθηκαν οι προσφυγές κατοίκων Π. Ψυχικού και δήμου για τις τιμές ζώνης

ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στο ίδιο επίπεδο με το 2017 θα παραμείνουν οι αντικειμενικές αξίες του δήμου Ψυχικού-Φιλοθέης, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε με τέσσερις αποφάσεις του, για τυπικούς λόγους, τις προσφυγές του δήμου και 41 κατοίκων της περιοχής που στρέφονταν κατά της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου (Β΄ τμήμα, πρόεδρος Ειρήνη Σαρπ και εισηγητής Ιωάννης Δημητρακόπουλος), οι προσφεύγοντες δεν απέδειξαν εμπρόθεσμα το έννομο συμφέρον τους, ενώ ως προς τον δήμο, το ΣτΕ έκρινε ότι δεν μπορεί επικαλούμενος απλώς τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων να κατοχυρώνει το έννομο συμφέρον του για τις αντικειμενικές αξίες, καθώς αυτό το θέμα δεν είναι ζήτημα τοπικού ενδιαφέροντος αλλά ζήτημα κρατικής φορολογίας.

Οι προσφεύγοντες ζητούσαν να ακυρωθεί απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών (31.10.2017) για τον ανακαθορισμό των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων στην περιοχή του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση συμμορφώθηκε σε προγενέστερη απόφαση του ΣτΕ (2334/2016) με την οποία ανακαθορίστηκε η τιμή ζώνης ανά τ.μ.

Οι προσφεύγοντες υποστήριζαν ότι οι επίμαχες αποφάσεις είναι αντισυνταγματικές και παράνομες καθώς αντίκεινται στη νομολογία του ΣτΕ. Το Β΄ τμήμα του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου απέρριψε με τις αποφάσεις του (1250-1253/2018) όλες τις αιτήσεις ακύρωσης.

Ως προς τον δήμο, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι δεν απέδειξε το έννομο συμφέρον του ως ιδιοκτήτη ακινήτου σε μία από τις επίμαχες ζώνες της περιφέρειάς του, ενώ το ΣτΕ απέρριψε και τον ισχυρισμό ότι το έννομο συμφέρον του θεμελιώνεται στο άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, επισημαίνοντας ότι το θέμα του προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών «δεν αφορά τοπική υπόθεση αλλά κρατική φορολογία της ακίνητης περιουσίας». Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον κώδικα, «οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο δήμος όσο και οι κάτοικοι προσκόμισαν τα απαραίτητα στοιχεία, αλλά ήταν εκπρόθεσμοι.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ