ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόταση για την υιοθέτηση μοντέλου φορολόγησης καθαρών εισοδημάτων

Η πρόταση προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μείωση του ΦΠΑ στο 20% από 24% σήμερα και τη διασύνδεση των POS με τις ελεγκτικές αρχές.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ενα νέο μοντέλο φορολογίας των εισοδημάτων για όλους τους φορολογουμένους, που βασίζεται στη φορολόγηση των καθαρών εισοδημάτων, δηλαδή «έσοδα μείον έξοδα», και με συντελεστές από 22% έως 40%, προτείνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ).

Η πρόταση απεστάλη στον πρωθυπουργό, στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και στους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και προβλέπει, μεταξύ άλλων, και τη μείωση του ΦΠΑ στο 20% από 24% σήμερα, καθώς και τη διασύνδεση των POS με τις ελεγκτικές αρχές.

Για την εφαρμογή του νέου συστήματος προβλέπεται:

1. Καθιέρωση ενιαίου συστήματος φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα, μισθωτούς, αυτοαπασχολουμένους και ατομικές επιχειρήσεις, με φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος (έσοδα - έξοδα) για όλους. Στα έξοδα προτείνεται να υπάγονται όλες οι συναλλαγές που έχουν γίνει με «πλαστικό χρήμα» (ηλεκτρονικά, μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών) και με μετρητά.

2. Επί της διαφοράς που προκύπτει, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή που θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να υπάρχει σημαντικό κίνητρο για απαίτηση απόδειξης από τον καταναλωτή.

Ο συντελεστής πρέπει να υπολογίζεται ανάλογα με το ύψος του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος από 22% μέχρι 40%.

3. Σύνδεση των τερματικών POS με τις ελεγκτικές αρχές, με στόχο την αυτόματη καταχώριση των εξόδων στην καρτέλα του φορολογουμένου. Οι αποδείξεις πρέπει να είναι ονομαστικές και με το ΑΦΜ του καταναλωτή-συναλλασσόμενου σε πληρωμές με μετρητά.  

4. Κάθε επιτηδευματίας που διενεργεί λιανικές πωλήσεις θα τηρεί υποχρεωτικά ταμειακή μηχανή (POS κ.λπ.), η οποία είναι συνδεδεμένη υποχρεωτικά με το Taxisnet, και από την κάθε συναλλαγή θα αποδίδεται αυτόματα στο δημόσιο ταμείο ο αναλογούν ΦΠΑ.

5. Εφαρμογή ενιαίου κύριου συντελεστή ΦΠΑ 20%, χαμηλού συντελεστή 10% και κατάργηση του ενδιάμεσου 13%.

Για τον συντελεστή του 24% προτείνεται η μείωσή του στο 20%, ενώ οι κατηγορίες με συντελεστή 13% και 6,5% μεταφέρονται στο 10%. Επίσης, θα πρέπει να συνεχίσουν να απαλλάσσονται από την επιβολή ΦΠΑ (μηδενικός ΦΠΑ) αγαθά και υπηρεσίες κοινωνικού σκοπού. Επίσης, προτείνεται η διατήρηση του μειωμένου συντελεστή κατά 30% για τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

6. Εντατικοποίηση των ελέγχων και άμεση επίλυση των φορολογικών υποθέσεων, ατομικών και εταιρικών, με τη διεύρυνση του μητρώου των ελεγκτών, με διασταυρώσεις και άντληση πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών διασυνδέσεων.

Με αυτήν την πρόταση, το ΟΕΕ εκτιμά ότι θα αποκαλυφθούν κρυφά εισοδήματα, διότι θα υπάρξει ισχυρό κίνητρο για αύξηση της έκδοσης αποδείξεων και τιμολογίων.

Το ΟΕΕ εκτιμά ότι αυτές οι προτάσεις θα δημιουργήσουν ισχυρό κίνητρο για αύξηση της έκδοσης νόμιμων παραστατικών (αποδείξεις/τιμολόγια), που θα φέρουν στην επιφάνεια «κρυφά εισοδήματα». Η αποκάλυψη πρώην «κρυφών εισοδημάτων» θα αυξήσει το ΑΕΠ, βελτιώνοντας όλα τα δημοσιονομικά μεγέθη, θα αυξήσει το φορολογητέο εισόδημα και κατά πολύ τα έσοδα από ΦΠΑ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ