ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών 149,47%, στα 85,6 εκατ. ευρώ, για τον ΔΕΣΦΑ το 2017

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Eντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας της τάξης του 152% κατέγραψε ο ΔΕΣΦΑ το 2017, ως αποτέλεσμα της αύξησης της κατανάλωσης του φυσικού αερίου. Τα κέρδη του Διαχειριστή διαμορφώθηκαν το 2017 σε 125,9 εκατ. ευρώ έναντι 49,7 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ τα έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 283,2 εκατ. έναντι 19,6 εκατ. το 2016, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 47%. Τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 149,47% και διαμορφώθηκαν σε 85,6 εκατ. ευρώ, έναντι 34,3 εκατ. ευρώ το 2016. Το λειτουργικό αποτέλεσμα προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών (EBITDA) ανήλθε σε 177,42 εκατ. έναντι 104,24 εκατ. το 2016 και παρουσίασε αύξηση κατά 70,19%. Ο ΔΕΣΦΑ θα διανείμει στους μετόχους του, Δημόσιο και ΕΛΠΕ, μέρισμα ύψους 45,50 εκατ., δηλαδή το 56% των κερδών του, έναντι ελάχιστης υποχρέωσης διανομής ποσοστού 35%. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Διαχειριστή στο τέλος του 2017 ήταν 227,8 εκατ. έναντι 145,9 εκατ. στο τέλος του 2016. Το υπόλοιπο των δανείων του ΔΕΣΦΑ στο τέλος του 2017 διαμορφώθηκε στα 222,8 εκατ. και αφορά δάνεια που έχουν ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Εθνική Τράπεζα έναντι 49,6 εκατ. στο τέλος του 2016.

Η αύξηση εσόδων και κερδοφορίας του ΔΕΣΦΑ είναι αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης του φυσικού αερίου το 2017 τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή όσο και στη βιομηχανία και στην οικιακή χρήση. Η κατανάλωση στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής αυξήθηκε κατά 18,06%, στη μεγάλη βιομηχανία σε ποσοστό 64,90%, ενώ η κατανάλωση για τις μεσαίες και μικρές βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και στους οικιακούς καταναλωτές, ανήλθε σε ποσοστό 10,05%. Ενα σημαντικό μέρος της αυξημένης κατανάλωσης του φυσικού αερίου το 2017 οφείλεται στην ενεργειακή κρίση τους δύο πρώτους μήνες του έτους. Οι εισαγωγές φυσικού αερίου το 2017 προήλθαν κατά 58,76% από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (έναντι 64,82% το 2016), κατά 12,39% από τα ελληνοτουρκικά σύνορα (έναντι 15,83% το 2016), ενώ οι υπόλοιπες ποσότητες (28,85% ) προήλθαν από υγροποιημένο φυσικό αερίου (LNG) μέσω της Ρεβυθούσας. Συνολικά το 2017 στη Ρεβυθούσα εκφορτώθηκαν 30 φορτία LNG έναντι 18 το 2016.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΔΕΣΦΑ αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους να περιέλθει στην κοινοπραξία υπό την ιταλική Snam έναντι 535 εκατ. για την εξαγορά του 66%. Η συμφωνία έχει κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αναμένεται η έγκρισή της. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι η πιστοποίηση του ΔΕΣΦΑ υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς από τη ΡΑΕ και στη συνέχεια η έγκριση της συμφωνίας από την DGcomp, που αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή της τελικής συμφωνίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του νέου επενδυτικού σχήματος.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ