80 χρoνια πριν... 12-6-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Ο [...] Γενικός Γραμματεύς του Φασιστικού Κόμματος [Ιταλίας] εξέδωσε διαταγήν διά της οποίας όλοι οι γραμματείς και τα μέλη των διοικήσεων των συλλόγων εντέλλονται όπως συμμετάσχουν εις τους αθλητικούς αγώνας κατά την διάρκειαν της συνδιασκέψεως, η οποία θα γίνη εις την ιταλικήν πρωτεύουσαν [...]. Η απροσδόκητος αυτή διαταγή έχει φέρει εις πραγματικήν απόγνωσιν πολλούς αξιωματικούς των φασιστικών οργανώσεων και ιδίως τους μεσήλικας, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ούτε να κολυμβούν ούτε να πηδούν εμπόδια [...].

ΦΙΛΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ: Λονδίνον - Ο τέως υπουργός των Εξωτερικών κ. Ηντεν, ομιλών απόψε εις Λίμιγκτων, [...] έκαμεν έκκλησιν προς όλα τα έθνη όπως επιδοθούν εις μίαν κοινήν και γιγαντώδη, ως είπεν, ενέργειαν, διά ν’ αποτραπεί η καταστροφή.

ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΗ ΕΦΕΥΡΕΣΗ: Ενας Σουηδός [...] εφεύρε μηχανισμόν διά του οποίου μετατρέπονται τα συνήθη ημιαυτόματα τυφέκια σε μυδραλλιοβόλα. Ολα τα κράτη [...] συναγωνίζονται ποίος να πρωταγοράσει την εφεύρεσιν του Σουηδού... Και μόνον η Σουηδία, η ήρεμος και ειρηνική χώρα του βορρά, δεν ενδιαφέρεται διά την εφεύρεσιν του υπηκόου της.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ