ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση πωλήσεων 51% σημείωσε το 2017 η Mega Yeeros στις ΗΠΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Το στοίχημα της επέκτασης στις ΗΠΑ φαίνεται να κερδίζει η «Μέγα Γύρος Α.Ε.» καθώς το 2017 η θυγατρική της (κατά 66,68%) στο Νιου Τζέρσεϊ έκλεισε με αύξηση των πωλήσεων 51% σε σύγκριση με το 2016 και με τη χρήση να είναι κερδοφόρος από ζημιογόνος το 2016. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι το διοικητικό συμβούλιο πρότεινε τη διανομή από τα κέρδη της χρήσης του 2017 όχι μόνο μερίσματος στους μετόχους και αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αλλά και ποσού 150.000 στο προσωπικό.

Ενισχυμένα κέρδη

Σύμφωνα, λοιπόν, με την οικονομική έκθεση του ομίλου ο κύκλος εργασιών του σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το 2017 σε 34 εκατ. ευρώ έναντι 30,63 εκατ. ευρώ το 2016, καταγράφοντας αύξηση 11%. Η μητρική κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 5,1%, στα 27,78 εκατ. ευρώ έναντι 26,43 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ η θυγατρική στις ΗΠΑ ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών της το 2017 στα 7,1 εκατ. δολάρια έναντι 4,7 εκατ. δολαρίων το 2016. Σε επίπεδο ομίλου τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,12 εκατ. ευρώ από 1,08 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 3,2%. Η μητρική, πάντως, κατέγραψε μείωση των καθαρών κερδών της κατά 21,3%. Τα κέρδη προ φόρων στη θυγατρική Megas Yeeros LLC στις ΗΠΑ διαμορφώθηκαν σε 2.600 δολάρια έναντι ζημιών 605.700 δολαρίων το 2016.

Το 71,2% των ενοποιημένων εσόδων της προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, 10,3% από πωλήσεις σε άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το υπόλοιπο 18,5% από πωλήσεις στις ΗΠΑ και σε άλλες, τρίτες χώρες. Οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3%, ενώ οι εξαγωγές σε άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 20,3%. Πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης παραμένει, όπως αναφέρει στην οικονομική της έκθεση, η διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας της σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, μέσω τοπικών διανομέων, καθώς και η περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της στις ΗΠΑ, μέσω της θυγατρικής της.

Σημειώνεται ότι η Mega Yeeros, η οποία ιδρύθηκε το 2007, διαθέτει ήδη ένα εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο Αττικής και από το 2014 και στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ. Στις αρχές του χρόνου η εταιρεία εισήλθε στην αγορά του προψημένου γύρου, προϊόν το οποίο παράγεται στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου, ύστερα από έρευνα τριών ετών και επένδυση ύψους 2,2 εκατ. ευρώ.

Στα μέσα Μαρτίου, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ο κ. Νικόλαος Λούστας, αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, είχε υποστηρίξει ότι εξετάζει τη δημιουργία και δεύτερου εργοστασίου στις ΗΠΑ, σχέδιο που δεν αποκλείεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2019. Η υλοποίηση ή όχι του σχεδίου θα εξαρτηθεί από την αποδοχή που θα έχει το νέο προϊόν, ο προψημένος γύρος.

Σε εταιρική βάση το 2017 απασχόλησε 171 εργαζομένους, έναντι 166 το 2016, ενώ σε επίπεδο ομίλου ο αριθμός των εργαζομένων το 2017 ήταν 219 έναντι 202 το 2016.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ