ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα από τη γενική συνέλευση της Space Hellas

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Δεν πέρασε, χθες, ο μετοχικός ακτιβισμός στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση (γ.σ.) των μετόχων της Space Hellas. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ψηφίστηκαν όλα κατά πλειοψηφία στη μαραθώνια και εξ αναβολής συνεχιζόμενη, χθες, γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η συνέλευση διήρκεσε πάνω από έξι ώρες, αφού για κάθε θέμα πραγματοποιείτο ονομαστική ψηφοφορία, αντί διά βοής που είναι το σύνηθες.

Οι κύριοι μέτοχοι της εταιρείας, η οικογένεια Δημήτρη Μανωλόπουλου και η Alpha Bank εμφανίσθηκαν ως μπλοκ και υπερψήφισαν όλα τα θέματα. Μαζί τους συντάχθηκε μία σειρά άλλων μικρότερων μετόχων, όπως στελέχη της επιχείρησης και άλλοι μικρομέτοχοι της Space Hellas. Οι μέτοχοι αυτοί αντιστοιχούσαν στο 81,9% των ψήφων των παρισταμένων μετόχων στη γ.σ. των μετόχων. Οι τελευταίοι αντιστοιχούσαν στο 91,47% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Τα θέματα της γ.σ. καταψήφισε μία ομάδα «ακτιβιστών» μετόχων που ελέγχει το 16,4% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι ψήφοι αυτοί αντιστοιχούσαν περίπου στο 18,1% των ψήφων των παρισταμένων μετόχων στη Γ.Σ. Οι μέτοχοι αυτοί, στις 30 Μαΐου, δηλαδή μία εβδομάδα πριν από τη διεξαγωγή της ετήσιας τακτικής γ.σ., θυροκόλλησαν εξωδίκως στα γραφεία της εταιρείας αίτημα για συζήτηση στην προγραμματισμένη για 5 Ιουνίου ετήσια τακτική γ.σ., σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση του 2017. Το αίτημα στην πράξη περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με διάφορα θέματα επιχειρησιακής πρακτικής της διοίκησης της Space Hellas. Τελικά, η προγραμματισμένη γ.σ. των μετόχων στις 5 Ιουνίου 2018 αναβλήθηκε για χθες 27 Ιουνίου. Στη χθεσινή συνέλευση η διοίκηση της Space Hellas απάντησε διεξοδικά σε όλα τα ερωτήματα που έθεσαν οι «ακτιβιστές» μέτοχοι, αν και δεν έλειψαν κάποιες προστριβές. Τα θέματα ωστόσο υπερψηφίστηκαν και μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 2017 και η πρόταση της διοίκησης για τη διανομή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Το μέρισμα είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι που διανεμήθηκε μέρισμα 0,03 ευρώ. Επίσης, οι μέτοχοι της εταιρείας έλαβαν απόφαση επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ