ΕΛΛΑΔΑ

Εγχειρίδιο ορθής αξιολόγησης των ΑΕΙ - Ανακοινώνονται σήμερα οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

Το εγχειρίδιο είναι ιδιαίτερα λεπτομερές για όλες τις υπηρεσίες των ΑΕΙ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Κώδικα για την ορθή αξιολόγησή τους αποκτούν τα ελληνικά πανεπιστήμια πρώτη φορά στην ιστορία τους. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο στο οποίο ορίζονται όλες οι παράμετροι και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση των ιδρυμάτων. Βεβαίως, από το εγχειρίδιο λείπουν εκείνες οι ρυθμίσεις που αφορούν την αντιμετώπιση προβλημάτων γνωστών όπως η βία κατά διδασκόντων, οι βανδαλισμοί χώρων του ΑΕΙ, οι αντιγραφές κατά τις εξετάσεις, ή πιο σύγχρονων όπως η σεξουαλική παρενόχληση και φαινόμενα ρατσιστικής βίας.

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε από ομάδα έργου πέντε πανεπιστημίων, την οποία είχε ορίσει η Σύνοδος των Πρυτάνεων, η σύνταξη του πρώτου στην ιστορία της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Εργου. Το εγχειρίδιο με τις απαραίτητες διορθώσεις και προσαρμογές θα αποτελέσει μέρος των εντύπων τεκμηρίωσης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) κάθε ιδρύματος, το οποίο θα υποβληθεί προς πιστοποίηση στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο μεταξύ άλλων ορίζει:

• Τα ΑΕΙ πρέπει να εφαρμόζουν πολιτική διασφάλισης ποιότητας, η οποία θα αποτελεί μέρος του στρατηγικού τους σχεδιασμού. Η πολιτική ποιότητας σχεδιάζεται άπαξ και εγκρίνεται. Αναθεωρείται όποτε κρίνεται απαραίτητο από τη διοίκηση. Αξιολογείται από τη μονάδα διασφάλισης ποιότητας σε ετήσια βάση.

• Τα ιδρύματα θεσπίζουν σαφείς και καθορισμένους στόχους για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών, των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, καθώς και των διοικητικών υπηρεσιών.

• Το ΕΣΔΠ προβλέπει την πραγματοποίηση ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών και διοικητικών δραστηριοτήτων του ιδρύματος, εντοπίζουν σφάλματα ή κενά και προβαίνουν σε διορθώσεις.

• Τα ΑΕΙ έχουν την πλήρη ευθύνη για τη συλλογή, ανάλυση και χρήση πληροφοριών, με τρόπο λειτουργικό και άμεσα προσβάσιμο, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων ποιότητας των λειτουργιών του ιδρύματος.

• Τα ΑΕΙ πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδική εξωτερική αξιολόγηση από επιτροπές εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από την ΑΔΙΠ.

Το εγχειρίδιο είναι ιδιαίτερα λεπτομερές για όλες τις υπηρεσίες του ιδρύματος, όπως ενδεικτικά η ιστοσελίδα του μέσω της οποίας πλέον γίνεται η ενημέρωση των φοιτητών και καθηγητών, ένα μεγάλο μέρος του διοικητικού έργου αλλά και η ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού.

Τέλος, χθες ξεκίνησε το θεματικό συνέδριο της ομοσπονδίας των πανεπιστημιακών ΠΟΣΔΕΠ με θέμα «Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο σήμερα. Προκλήσεις και προοπτικές». Στο συνέδριο μετέχουν οι ηγεσίες των ελληνικών ΑΕΙ, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι κομμάτων, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Φωτάκης θα εκπροσωπήσει σήμερα το υπουργείο.

Σήμερα οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών

Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων θα ανακοινωθούν σήμερα μετά τη 1 μ.μ. σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Παιδείας. Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του. Ταυτόχρονα, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα http://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Από την Πέμπτη 5 Ιουλίου και μετά, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr. Η προθεσμία για την οριστική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων λήγει τη Δευτέρα 16-7-2018 και είναι αποκλειστική. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ