ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η γραφειοκρατία αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΗ

Επτά στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα θεωρούν τη γραφειοκρατία ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι η γραφειοκρατία, με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή να μην αποτελεί ουσιαστικό πρόβλημα για τις ελληνικές εταιρείες. Οπως επισημαίνει σχετική έρευνα που διενήργησε η PwC, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, δηλαδή το 70,7%, τάσσεται υπέρ αυτής της άποψης ενώ μόλις το 20% των ερωτηθέντων αναφέρει ως εμπόδιο τους κανονισμούς και τη γραφειοκρατία της Ε.Ε. Παράλληλα, η έρευνα φέρει και στο προσκήνιο ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη η Ε.Ε. και αφορά την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, η οποία αξιολογείται από τις περισσότερες ιδιωτικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ως μείζονα πρόκληση για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Μάλιστα, στην Ελλάδα, το κόστος για την οικονομία λόγω της έλλειψης κατάλληλου εργατικού δυναμικού ανέρχεται στα 2 δισ. ευρώ ετησίως, με το ποσό να αντιστοιχεί στο 1% του ΑΕΠ, ενώ στο σύνολο των επιχειρήσεων της Ε.Ε. η απώλεια εσόδων εκτιμάται στα 324 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί στο άθροισμα του ΑΕΠ της Πορτογαλίας, της Ουγγαρίας και της Κροατίας.

Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη έρευνα της PwC, στην οποία συμμετείχαν 2.450 εταιρείες από 31 ευρωπαϊκές χώρες, το 39% δήλωσε ότι η εγχώρια γραφειοκρατία τους δημιουργεί ανησυχία, ενώ περίπου το 29% ανέφεραν ως πρόβλημα την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξες σε σύγκριση με το παρελθόν όσον αφορά τα αναπτυξιακά τους σχέδια για τους επόμενους 12 μήνες. Ως προς αυτό το σκέλος, οι εταιρείες μεσαίου μεγέθους, με ετήσια έσοδα από 50 έως 100 εκατ. ευρώ, εμφανίζονται οι πιο θετικές μεταξύ εκείνων που συμμετείχαν στην έρευνα.

Επιπλέον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός θεωρείται προτεραιότητα μόνο για το 31% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, γεγονός που υποδηλώνει πως ένα μεγάλο ποσοστό εξ αυτών δεν έχει εκτιμήσει πλήρως τις προοπτικές που φέρει η ψηφιακή εποχή για την ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με τον Μάριο Ψάλτη, CEO της PwC Eλλάδας, «οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αποτελούν τον πυρήνα τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της ελληνικής οικονομίας. Οπως επιβεβαιώνεται από την έρευνα, η Ελλάδα έχει δρόμο να διανύσει στην επίλυση της γραφειοκρατίας, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία (70,7%) την αντιλαμβάνεται και τη βιώνει ως εμπόδιο ανάπτυξης».

Μοχλός ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις είναι αφενός οι εργαζόμενοι και αφετέρου η μετάβασή τους στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής, αναφέρει ο κ. Ψάλτης. «Οποιαδήποτε καθυστέρηση στη μετάβαση μπορεί να οδηγήσει σε υψηλές προκλήσεις για τον επιχειρηματικό κόσμο», τονίζει ο επικεφαλής της PwC Eλλάδας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ