80 χρoνια πριν... 5-7-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ: Η «Πράβδα» της Μόσχας αγγέλλει ότι του λοιπού ιατροί οφείλουν να παρίστανται κατά την παρασκευήν φαγητών τα οποία θα παρατίθενται εις γεύματα γενόμενα επ’ ευκαιρία κομμουνιστικών εορτών και συνεδρίων. Οι ιατροί και οι χημικοί θα δοκιμάζουν τα φαγητά πριν σερβιρισθούν. [...] Το μέτρον ελήφθη «ίνα μη καταστή δυνατόν εις κανέναν κατάσκοπον, τροτσκιστικόν εχθρόν του λαού, να ρίψη δηλητήριον εις τα μαγειρευμένα φαγητά [...]».

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΜΠΑΚΙΓΧΑΜ: Ολη η τροχαία και η κίνησις επί της οδού που οδηγεί εις τα ανάκτορα Μπάκιγχαμ ανεστατώθη διότι μία αγριόπαπια με τα πέντε μικρά της έφυγεν από την λίμνην του πάρκου του Αγίου Ιακώβου. Επί δύο ώρας [...] επλανώντο γύρω από τα ανάκτορα [...].

ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ: Η Τουρκική Εθνοσυνέλευσις [...] επεκύρωσε την συμφωνίαν την συναφθείσαν μεταξύ της Αγγλίας και της Τουρκίας σχετικώς με την πίστωσιν των 16 εκατομμυρίων λιρών στερλινών ή 100 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών εις στρογγυλόν αριθμόν· η επικύρωσις έγινεν εν μέσω εγκαρδίων εκδηλώσεων, αι οποίαι υπεγράμμιζον την αξίαν της φιλίας των δύο μεγάλων και ευγενών λαών [...].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ