80 χρoνια πριν... 18-7-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΝΕΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:  [περιοδικό] «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ» της 1ης Ιουλίου. Περιεχόμενα: Ν. Καββαδίας [στη φωτογραφία]: «Kuro Siwo» - «Σταυρός του Νότου» ποιήματα. […] Νικηφ. Βρεττάκος: «Ξημέρωμα στο Σούνιο», ποίημα. […] Κ.Η. Μπίρης: «Το σχέδιο των Αθηνών και το υπόμνημα Κλεάνθος και Σάουμπερτ», μελέτη [...] Μ. Καραγάτσης: «Γιούγκερμαν», μυθιστόρημα (συνέχεια).

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΗΝΤΕΝ(;): Είναι […] χαρακτηριστική η παρατηρούμενη από τινος ζωηρά κίνησις περί αποκαταστάσεως της παλαιάς ενότητος εις την εσωτερικήν πολιτικήν της Μεγ. Βρεττανίας εξευρισκόμενου τρόπου επανόδου εις το Φόρεϊν Οφφις του κ. Αντωνυ Ηντεν. […] Αι τελευταίαι δηλώσεις του, καθ’ ας εγκρίνει απολύτως την ακολουθουμένην υπό του κ. Τσάμπερλαιν πολιτικήν σταθερότητος εις το ζήτημα της εφαρμογής της αγγλοϊταλικής συμφωνίας, κρίνονται ως το πρώτον βήμα [...].

ΙΔΡΥΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ:  [μιλάει ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Σακέρ Κεσεμπέρ] «Ολος ο κόσμος γνωρίζει ότι η νεωτέρα Τουρκία του Ατατούρκ επιθυμεί την ειρήνην, αλλ’ η διεθνής κατάστασις μας επιβάλλει ν’ αγρυπνώμεν. Τούτο εξηγεί τον λόγον διά τον οποίον εσπεύσαμεν να δημιουργήσωμεν ταχέως εθνικήν χημικήν βιομηχανίαν διά την άμυνάν μας εναντίον εχθρικών επιθέσεων».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ