ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση 30 γεωθερμικών πεδίων

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με στόχο την αξιοποίηση 30 γεωθερμικών πεδίων σε όλη τη χώρα, το υπουργείο Ενέργειας έθεσε χθες σε διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο με τίτλο «Ερευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας και άλλες διατάξεις». Το νομοσχέδιο ενσωματώνει διεθνείς πρακτικές και απλουστεύει τις διαδικασίες έκδοσης αδειών, θέτοντας παράλληλα αυστηρούς κανόνες ώστε να αποτραπούν οι αρνητικές εμπειρίες προηγούμενων ετών και να καλλιεργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες για την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων. Αντί για χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνταν βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν. 3175/2003), με το νέο σχέδιο νόμου η διενέργεια διαγωνισμού θα γίνεται σε ένα μήνα. Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη των γεωθερμικών πεδίων με θερμοκρασία έως 90°C, αποσκοπώντας στην αξιοποίησή τους για άμεσες χρήσεις που έχουν ήπιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτά τα γεωθερμικά πεδία μπορούν να καλύψουν μια σειρά από ενεργειακές ανάγκες (π.χ. θέρμανση ιχθυοκαλλιεργειών, θερμοκηπιακές καλλιέργειες, ξήρανση αγροτικών προϊόντων, θέρμανση και ψύξη κατοικιών, αφαλάτωση νερού, θέρμανση κολυμβητηρίων, λειτουργία λουτροθεραπευτικών εγκαταστάσεων) και να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή αυτονομία των περιοχών.

Τα γεωθερμικά πεδία κατηγοριοποιούνται σε τοπικού (θερμοκρασία ρευστού 30° C - 90° C) και εθνικού ενδιαφέροντος (θερμοκρασία ρευστού άνω των 90° C). Επιπρόσθετα, οι ευρύτεροι χώροι μέσα στους οποίους υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας γεωθερμικού δυναμικού θερμοκρασίας έως 90° C και δεν έχουν ακόμη χαρακτηριστεί με ΦΕΚ, ονομάζονται περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος. Αυξάνεται η ελάχιστη θερμοκρασία καθορισμού γεωθερμικού δυναμικού κατά 5° C, δηλαδή από τους 25° C, αναπροσαρμόζεται στους 30° C, παρέχοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης αρκετών αγροτικών γεωτρήσεων για άρδευση. Θεσπίζονται ανταποδοτικά οφέλη, από τα μισθώματα, για τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες αναπτύσσεται η γεωθερμία. Ποσοστό 10% του ποσού των ετήσιων αναλογικών μισθωμάτων θα διατίθεται στους δήμους.

Ως φορέας διαχείρισης των τοπικών γεωθερμικών πεδίων θα λειτουργεί η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η διαδικασία του διαγωνισμού στα τοπικού ενδιαφέροντος πεδία, προκαλείται πλέον με αίτηση του ενδιαφερομένου και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση προχωρεί σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διάρκειας 30 ημερών, από την ημέρα που εκδηλώνεται ενδιαφέρον. Με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ειδικά για τις περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος, περνούσαν αρκετά χρόνια μέχρι τον χαρακτηρισμό του πεδίου. Στα εθνικού ενδιαφέροντος γεωθερμικά πεδία, τα οποία είναι δύο (Μήλος και Νίσυρος) η αρμοδιότητα προκήρυξης διαγωνισμού και σύναψης σύμβασης μίσθωσης ανήκει στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ