ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πριν... 26-7-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ: Σήμερον, επέτειον της καταστροφής του Δράμαλη, θα γίνουν εις τα ιστορικά Δερβενάκια τ’ αποκαλυπτήρια του ανδριάντος του στρατάρχου της Πελοποννήσου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη φιλοτεχνηθέντος υπό του γλύπτου κ. Δημητριάδου Αθηναίου, δαπάναις των Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Αργολιδοκορινθίας. Ο ανδριάς εστήθη εις το ύψωμα του Αγ. Σώστου και εις θέσιν γνωστήν υπό το όνομα Ταμπούρι του Νικηταρά [...]. (φωτ.: Θ. Βρυζάκη, «Η μάχη στα Δερβενάκια».)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΡΑΝΣΙΜΑΝ: Η τσεχοσλοβακική Κυβέρνησις απεδέχθη την αγγλικήν πρότασιν περί αποστολής του Λόρδου Ράνσιμαν εις Πράγαν διά τον διακανονισμόν της διενέξεως επί του σουδητικού προβλήματος. […] Το σχέδιον της διαιτησίας του Λόρδου Ράνσιμαν έχει την προέλευσίν του εις τας αγγλογαλλικάς συνομιλίας τας διεξαχθείσας κατά την επίσκεψιν των Αγγλων Βασιλέων εις Παρισίους (φωτ.: Ο λόρδος και η λαίδη Ράνσιμαν αναχωρούν για την Πράγα).

ΒΟΜΒΑ ΣΤΗ ΧΑΪΦΑ: Η σοβαρωτέρα τρομοκρατική απόπειρα εξ όσων εσημειώθησαν από της ενάρξεως των ταραχών [στην Παλαιστίνη] εγένετο σήμερον ότε εις την αραβικήν συνοικίαν της Χάιφας εξερράγη βόμβα της οποίας τα θύματα ανέρχονται εις 35 νεκρούς και 50 τραυματίας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ