ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναβάθμιση του τραπεζικού κλάδου από Moody’s

H Moody’s προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κοντά στο 2% φέτος και 2,2% το 2019, από 1,4% το 2017, η οποία αναμένεται να στηριχθεί στην ισχυρή ενίσχυση των εξαγωγών και στον κλάδο των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε «θετικές» από «σταθερές» αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος η Moody’s, καθώς, όπως εκτιμά, οι κίνδυνοι χρηματοδότησης και ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών θα βελτιωθούν τους επόμενους 12-18 μήνες, εν μέσω ενός ανακάμπτοντος αλλά ακόμη προβληματικού λειτουργικού περιβάλλοντος.

Οπως επισημαίνει, θα υπάρξει σταδιακή μείωση στα προβληματικά δάνεια, οριακή κερδοφορία και σταθεροποίηση στα κεφάλαια, ωστόσο οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τη Moody’s, η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει τη θετική της δυναμική, ωστόσο θα εξαρτηθεί από το εάν η ελληνική κυβέρνηση παραμείνει δεσμευμένη στις δομικές μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί, ώστε να προσελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις. Ο οίκος προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κοντά στο 2% φέτος και 2,2% το 2019, από 1,4% το 2017, η οποία αναμένεται να στηριχθεί στην ισχυρή ενίσχυση των εξαγωγών και στον κλάδο των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού. Αυτές οι εκτιμήσεις, όπως σημειώνει, είναι ανάλογες με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για 2% ανάπτυξη φέτος και 2,3% ανάπτυξη το 2019.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της χώρας τον Αύγουστο και η συμφωνία ελάφρυνσης του χρέους είναι πιθανό να βελτιώσουν το επενδυτικό και το καταναλωτικό κλίμα και θα περιορίσουν τους κινδύνους για την οικονομία, σημειώνει ο οίκος. Η προβλεπόμενη αύξηση του ΑΕΠ θα επιτρέψει στην Ελλάδα να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των δημοσιονομικών στόχων που έθεσαν οι Eυρωπαίοι πιστωτές για τα επόμενα έτη. Περαιτέρω βελτιώσεις στην ελληνική οικονομία θα υποστηριχθούν από τις εταιρικές επενδύσεις, τις εξαγωγές και τη σταδιακή αύξηση των καταναλωτικών δαπανών, οι οποίες θα δώσουν περισσότερες ευκαιρίες δανεισμού στις τράπεζες και θα βελτιώσουν τις προοπτικές ανάκαμψης των δανείων. Το οικονομικό κλίμα θα συνεχίσει να ανακάμπτει από την πολύ χαμηλή βάση στην οποία είχε βρεθεί, ωστόσο η ανεργία θα παραμείνει υψηλή και οι τιμές των ακινήτων σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Ο οίκος αναμένει ότι τα προβληματικά δάνεια θα παραμείνουν υψηλά, αλλά οι τράπεζες θα «πιάσουν» πιθανότατα τους στόχους του SSM για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περίπου στο 35% του συνόλου έως το τέλος του 2019, από 48,5% τον Μάρτιο του 2018. Εκτιμά ότι οι τράπεζες έχουν «άνεση» σε ό,τι αφορά τα κεφαλαιακά επίπεδα, με τον δείκτη CET1 για το σύνολο του κλάδου να διαμορφώνεται στο 15,8% τον Μάρτιο του 2018, χτυπάει ωστόσο «καμπανάκι» για την έκταση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTAs), που εξακολουθούν, όπως τονίζει, να υπονομεύουν την ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων.

Οπως εκτιμά η Moody’s, οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες είναι πιθανό να παραμείνουν οριακά κερδοφόρες το 2018 και το 2019, ωστόσο η πίεση στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα θα εξακολουθήσει, καθώς οι τράπεζες συνεχίζουν την απομόχλευση και μειώνουν τους ισολογισμούς τους μέσω διαγραφών και πωλήσεων NPEs. Τα έσοδα προ προβλέψεων θα περιοριστούν από την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους, αντισταθμίζοντας εν μέρει τα βελτιωμένα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες και τα χαμηλότερα λειτουργικά κόστη, ωστόσο η καθαρή κερδοφορία θα παραμείνει οριακά θετική λόγω του μειωμένου κόστους από τις προβλέψεις.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ