ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενισχυμένα έσοδα και κέρδη για Grivalia το πρώτο εξάμηνο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ, καθώς η εταιρεία προώθησε την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά το φετινό πρώτο εξάμηνο, τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν κατά 11% σε 35,4 εκατ. ευρώ, έναντι 32 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχοι διάστημα του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων που προήλθαν από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2017, καθώς και των νέων επενδύσεων του 2018. Υπενθυμίζεται ότι, κατά το 2017, η εταιρεία δαπάνησε πάνω από 100 εκατ. ευρώ για την προσθήκη νέων ακινήτων στο χαρτοφυλάκιό της, ενώ δυναμικά κινείται και φέτος.

Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 29,7 εκατ. ευρώ, έναντι 28 εκατ. ευρώ κατά το περσινό πρώτο εξάμηνο, καταγράφοντας άνοδο της τάξεως του 6%. Τα λειτουργικά κέρδη της εισηγμένης ανήλθαν σε 27 εκατ. ευρώ, από 25,3 εκατ. ευρώ, χωρίς όμως να υπολογίζονται τα κέρδη από την αναπροσαρμογή των ακινήτων στην εύλογη αξία. Τα εν λόγω κέρδη ανήλθαν σε 8,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 6,1 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των κερδών αυτών, και συγκεκριμένα 7,7 εκατ. ευρώ, προήλθε από την ανατίμηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου της Grivalia, δείγμα της βελτίωσης των συνθηκών στην αγορά των επαγγελματικών ακινήτων.

Τα διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονται σε 58 εκατ. ευρώ, έναντι 54 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2017, ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 179 εκατ. ευρώ, από 138 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, παραμένουν μόλις το 16% του συνόλου του ενεργητικού, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ξεπερνά το 25%. Οι φόροι ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) της εταιρείας ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ, από 2,9 εκατ. ευρώ, μια αύξηση κατά 10%, η οποία οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση των νέων επενδύσεων σε ακίνητα που πραγματοποιήθηκαν το 2017. Συνολικά, τα έξοδα φόρων ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ, από 3,8%, τόσο λόγω των νέων ακινήτων όσο και λόγω του υπολογισμού του φόρου ενεργητικού.

Στις πιο πρόσφατες επενδυτικές κινήσεις της Grivalia περιλαμβάνεται η απόκτηση και του υπόλοιπου 50% των μετοχών της εταιρείας, στην οποία ανήκει το κτίριο γραφείων Piraeus Port Plaza I, που βρίσκεται στον Αγιο Διονύσιο του Πειραιά και αποτελεί μέρος της επένδυσης ανάπλασης των πρώην εγκαταστάσεων της καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτος». Πρόκειται για ακίνητο που προσφέρει 9.700 τ.μ. ανωδομής και 4.470 τ.μ. υπόγειων βοηθητικών και αποθηκευτικών χώρων, ενώ είναι μισθωμένο σε πολυεθνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα.

Ακόμα μία σημαντική εξέλιξη του φετινού πρώτου εξαμήνου ήταν η έναρξη της επένδυσης για την ανάπλαση των εγκαταστάσεων των Αστεριών της Γλυφάδας από την Grivalia Hospitality, τη θυγατρική στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού, η οποία πριν από λίγες ημέρες προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου κατά 60 εκατ. ευρώ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ