ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση τζίρου στην Ελλάδα, μείωση στις ΗΠΑ για ΦΑΓΕ

Οι πωλήσεις του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκαν σε 294,9 εκατ. δολ. έναντι 320,2 εκατ. δολ. το α΄ εξάμηνο του 2017, σημειώνοντας πτώση 7,9%. Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 14,6%, υποχώρηση που, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση του ομίλου, εν μέρει αντισταθμίστηκε από την άνοδο των πωλήσεων στην Ελλάδα (κατά 3%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1,5%) και στην Ιταλία (κατά 6,7%).

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Αντίστροφη πορεία από αυτή των προηγούμενων ετών ακολουθεί η ΦΑΓΕ σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των πωλήσεών της εντός και εκτός συνόρων. Για πρώτη φορά φέτος, τουλάχιστον από το 2013, οπότε ο όμιλος μετέφερε την έδρα του στο Λουξεμβούργο, καταγράφεται αύξηση πωλήσεων στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζεται η μείωση πωλήσεων στις ΗΠΑ, εκεί όπου ο όμιλος δραστηριοποιείται και με παραγωγική μονάδα, με το ποσοστό πτώσης να είναι διψήφιο.

Ο ισχυρός ανταγωνισμός στην κατηγορία του λευκού γιαουρτιού και μάλιστα του στραγγιστού ή γιαουρτιού ελληνικού τύπου που αναπτύχθηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα τελευταία χρόνια ασκεί πιέσεις στη ΦΑΓΕ. Στο εξάμηνο, ο όμιλος κατέγραψε απώλειες και στα κέρδη, επηρεαζόμενος και από την αύξηση των τιμών παραγωγού γάλακτος κατά 16,8% σε σύγκριση με πέρυσι. Στην Ελλάδα επικράτησε η ακριβώς αντίθετη τάση, υποχώρησαν δηλαδή οι τιμές γάλακτος κατά 30,6%, ενώ την ίδια ώρα ανακόπηκε, έπειτα από σειρά ετών, η συρρίκνωση της αγοράς γαλακτοκομικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος, οι πωλήσεις του κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 διαμορφώθηκαν σε 294,9 εκατ. δολάρια έναντι 320,2 εκατ. δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του 2017, σημειώνοντας πτώση 7,9%. Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 14,6%, υποχώρηση που, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση του ομίλου, εν μέρει αντισταθμίστηκε από την άνοδο των πωλήσεων στην Ελλάδα (κατά 3%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1,5%) και στην Ιταλία κατά 6,7%. Σύμφωνα με τη ΦΑΓΕ, η μείωση των εσόδων από τις πωλήσεις οφείλεται κατ’ αρχάς στην υποχώρηση του όγκου πωλήσεων κατά 6,2% στο εξάμηνο και δεύτερον στη μείωση της μέσης καθαρής τιμής πώλησης κατά 5,3% σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η ΦΑΓΕ.

Η δραστηριότητα εκτός Ελλάδας εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων για τη ΦΑΓΕ, με το σχετικό μερίδιο, όμως, να μικραίνει. Ειδικότερα, οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας αντιστοιχούσαν το πρώτο εξάμηνο του 2018 στο 84,2% των συνολικών πωλήσεων έναντι 85,9% το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Τα μεικτά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε 134,9 εκατ. δολάρια, μειωμένα κατά 14,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Μάλιστα, το μεικτό κέρδος ως ποσοστό των πωλήσεων ανήλθε φέτος σε 45,7% έναντι 49% το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 47,7 εκατ. δολάρια, υποχωρώντας κατά 14,5% σε σύγκριση με πέρυσι. Ακόμη μεγαλύτερη, 29,3%, ήταν η μείωση των καθαρών κερδών, καθώς κατά το πρώτο ήμισυ του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 26 εκατ. δολάρια από 36,8 εκατ. δολάρια το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Ο όμιλος στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2018 απασχολούσε 1.046 εργαζομένους έναντι 1.070 στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017.

Από την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του ομίλου προκύπτει, τέλος, ότι σε μια προσπάθεια μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στη λειτουργία του, προχωρά στην απορρόφηση της θυγατρικής του στην Ιταλία Fage Italia Srl από τη Fage International (τον όμιλο που εδρεύει στο Λουξεμβούργο), διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2018. Η θυγατρική στην Ιταλία είχε ως δραστηριότητα τη διανομή των προϊόντων της ΦΑΓΕ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ