ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμφωνία συμμετοχής της Emma Alpha στο μετοχικό κεφάλαιο της Hellenic Bank

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Τράπεζες

Μέχρι το 17,3% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας (Hellenic Bank) θα διεκδικήσει η επενδυτική εταιρεία Emma Capital. Η εταιρεία, βασικός μέτοχος του ΟΠΑΠ, έχει έρθει σε συμφωνία με την Hellenic Bank της Κύπρου προκειμένου να αναλάβει αδιάθετα δικαιώματα απόκτησης μετοχών στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η Emma Capital, μέσω της 100% θυγατρικής της Emma Alpha, θα διαθέσει μέχρι 50 εκατ. ευρώ για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών.

Ειδικότερα, η Hellenic Bank προτίθεται να ολοκληρώσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 150 εκατ., εκ των οποίων τα 100 εκατ. θα προέλθουν από τους υφιστάμενους μετόχους (μέσω δικαιώματος προτίμησης), ενώ τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ θα προέλθουν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης που θα πραγματοποιήσει η επενδυτική εταιρεία PIMCO. Το προϊόν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται ν’ αξιοποιηθεί μεταξύ άλλων για την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεταιριστικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ). Συγκεκριμένα, η Hellenic Bank προτίθεται να αποκτήσει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 247 εκατ., αντί περίπου 71 εκατ. Η σχετική συμφωνία έχει ολοκληρωθεί από τον περασμένο Ιούνιο και αφορά την απόκτηση της λεγόμενης «καλής» ΣΚΤ. Στην πράξη, η Hellenic Bank αποκτά τον ισολογισμό της ΣΚΤ η οποία περιλαμβάνει καταθέσεις 9,7 δισ. και δάνεια ύψους 10,3 δισ.

H συμφωνία της Hellenic Bank με την Emma Αlpha διασφαλίζει ένα σημαντικό μέρος των αδιάθετων δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών. Σύμφωνα με την κυπριακή τράπεζα, μέτοχοι που αντιστοιχούν στο 61% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας έχουν δηλώσει ότι δεν θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Από αυτά ένα μέρος αναμένεται να διατεθεί στην PIMCO (σε ποσοστό άνω του 17,3%) μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης, ενώ επιπλέον ποσοστό 17,3% θα διεκδικήσει η Emma Delta, μέσω της θυγατρικής της Εmma Alpha. Τέλος, μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20% του προς έκδοση μετοχικού κεφαλαίου θα αναλάβει η επενδυτική εταιρεία «Δήμητρα».

Σύμφωνα με την Hellenic Bank, «η συμφωνία της με την Emma Alpha εξασφαλίζει ολόκληρο το ποσό εγγραφής της αύξησης κεφαλαίου, παρέχοντας βεβαιότητα κεφαλαίου σε σχέση με την απόκτηση». Η Emma Alpha έχει δεσμευθεί να εγγραφεί για μετοχές μέχρι το μέγιστο ποσό των 50 εκατ. ευρώ για τις οποίες δεν θα γίνει εγγραφή από μετόχους τράπεζας κατά την έκδοση δικαιωμάτων. H τελική συμμετοχή αναμένεται να κυμανθεί από 0% έως 17,3% και βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της Hellenic Bank να την αποφασίσει. Η τράπεζα όμως έχει υποχρέωση να πληρώσει στην Emma Alpha προμήθεια ύψους 4,5% ως προς το ποσό των 50 εκατ. ανεξάρτητα από το αν η Emma Alpha εγγραφεί ή όχι.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ