ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mε μοντέλο Σελόντα αναζητείται λύση στην Αλουμύλ

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης της Αλουμύλ από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ώστε μέχρι τέλους του έτους να υπάρξει καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Επενδυτή που θα αναλάβει να βγάλει από τη δύσκολη χρηματοοικονομική θέση την Alumil αναζητούν οι πιστώτριες τράπεζες. Ο επενδυτής τοποθετώντας κεφάλαια κίνησης στην εταιρεία αλουμινίου σε αντάλλαγμα θα λάβει μετοχές της επιχείρησης και «γενναία» αναδιάρθρωση του δανεισμού. Αν συμβεί αυτό, η Αλουμύλ θα καταφέρει να «αναπνεύσει» χρηματοοικονομικά, όπως ακριβώς συνέβη στις επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιεργειών Σελόντα και Νηρέα.

Η λύση, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αναζητείται μεταξύ χρηματοοικονομικών επενδυτών αφού μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί κάποιος επενδυτής στρατηγικού χαρακτήρα για την Αλουμύλ. Τρεις έως τέσσερις επενδυτικές επιχειρήσεις έχουν ενδιαφερθεί, με τις Oaktree Capital και Atlas Capital να εμφανίζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με πληροφορίες,  τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης της Αλουμύλ από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους να υπάρξει καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών. Ωστόσο, η διαδικασία θεωρείται επίπονη, καθώς, όπως στην περίπτωση των επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιεργειών, η δυσκολία για τη σύναψη μιας συμφωνίας σχετίζεται με το απαιτούμενο «κούρεμα» του δανεισμού της επιχείρησης. Είναι ο ίδιος παράγοντας που «κατατρέχει» μια συμφωνία στη Forthnet, αφού οι τράπεζες αρνούνται να αποδεχθούν το γενναίο «κούρεμα» –πιθανώς της τάξης του 80%– που απαιτούν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Η Αλουμύλ στο τέλος της περασμένης οικονομικής χρήσης είχε καθαρό δανεισμό ύψους 161 εκατ. ευρώ. Αντιστοιχεί σε περίπου 10 φορές τα προσαρμοσμένα λειτουργικά της κέρδη (EBITDA) τα οποία ανήλθαν σε 16,7 εκατ. ευρώ. Τα δημοσιευμένα λειτουργικά αποτελέσματα για το 2017 ανήλθαν σε ζημίες 6,6 εκατ. ευρώ και για την επίδοση αυτή η διοίκηση της Αλουμύλ επικαλέστηκε έκτακτες προβλέψεις/χρεώσεις ύψους 23,4 εκατ. ευρώ.

Στους βασικούς δανειστές είναι οι τράπεζες Πειραιώς και Alpha. Στο ομολογιακό δάνειο όμως, ύψους 120 εκατ. ευρώ, εκδόσεως Μαρτίου 2010, συμμετέχουν όλες οι συστημικές τράπεζες κι επιπλέον η Τράπεζα Αττικής και η Παρευξείνια. Σημειώνεται ότι, όπως στην περίπτωση της Forthnet, το δάνειο αυτό έχει αναδιαρθρωθεί μία φορά, στο τέλος του 2014, ενώ το ανεξόφλητο ποσό, στο τέλος του 2017, ανερχόταν σε 111 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των οφειλών του ομίλου προς τις τράπεζες, που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ξεπερνά τα 158 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια διάσωσης της Aλουμύλ δεν είναι η πρώτη. Στις αρχές του 2017 ορισμένες τράπεζες, διαβλέποντας το επερχόμενο αδιέξοδο, είχαν επιχειρήσει να αναδιαρθρώσουν τον δανεισμό της εταιρείας. Τελικά το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με την εταιρεία, δεν έλαβε την έγκριση όλων των ομολογιούχων και ναυάγησε. Τώρα η εταιρεία, σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες, εκπονεί και σχέδιο μείωσης του λειτουργικού της κόστους.

Η Αλουμύλ επλήγη σοβαρά από την κρίση και τη ραγδαία πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας. Η εταιρεία έχασε πάνω από το 50% των εσόδων της λόγω της κρίσης στην ελληνική αγορά, μέρος των οποίων προσπάθησε να καλύψει μέσω επέκτασης των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό. Αυτό επιτεύχθηκε ώς ένα βαθμό χωρίς ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ