ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιορισμένη αύξηση καταθέσεων τον Ιούλιο λόγω της φορολογίας

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Κατώτερη των προσδοκιών υπήρξε η αύξηση που σημείωσαν οι καταθέσεις τον Ιούλιο, τα υπόλοιπα των οποίων ανήλθαν στα 130,2 δισ. ευρώ από 129,4 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, καταγράφοντας άνοδο κατά 841 εκατ. ευρώ. Η υστέρηση σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν οι τράπεζες, οι οποίες ανέμεναν άνοδο της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ, αποδίδεται στη φορολογική υποχρέωση που βάρυνε τις επιχειρήσεις για την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος, η πρώτη δόση της οποίας, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, καταβλήθηκε τον Ιούλιο.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ για την εξέλιξη των καταθέσεων τον Ιούλιο, οι επιχειρήσεις αύξησαν τα υπόλοιπά τους κατά 301 εκατ. ευρώ και η ρευστότητα που διατηρούν στις τράπεζες διαμορφώθηκε στα 23,8 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 540 εκατ. ευρώ και τα συνολικά υπόλοιπα ανήλθαν στα 106,4 δισ. ευρώ. Ενθαρρυντικό στοιχείο σε σχέση με την πορεία των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών, υπήρξε η άνοδος των υπολοίπων που τηρούνται σε προθεσμιακούς λογαριασμούς, το ύψος των οποίων αυξήθηκε από τα 43,6 δισ. ευρώ τον Ιούνιο στα 44 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, ενώ οριακή ήταν η άνοδος στα υπόλοιπα των λογαριασμών ταμιευτηρίου και στις καταθέσεις όψεως. Συνολικά, άλλωστε, η ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα, δηλαδή μαζί με τα υπόλοιπα που διατηρούν οι φορείς της γενικής κυβέρνησης, ανήλθε στα 144,9 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 10,1% σε ετήσια βάση ή κατά 1,1 δισ. ευρώ σε μηνιαία βάση.

Την ίδια στιγμή η χρηματοδότηση της οικονομίας παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ ο ρυθμός διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο -1,5% σε ετήσια βάση και η καθαρή μηνιαία ροή –δηλαδή τα νέα δάνεια που χορηγήθηκαν μετά τις αποπληρωμές δανείων– ήταν αρνητική κατά 998 εκατ. ευρώ. Συνολικά τα δάνεια του ιδιωτικού τομέα –μετά και τις διαγραφές που έκαναν οι τράπεζες– μειώθηκαν στα 177,5 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 85,7 δισ. ευρώ είναι οι οφειλές των επιχειρήσεων, ενώ στα 12,2 δισ. ευρώ διαμορφώνεται το χρέος των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών και των ατομικών επιχειρήσεων. Ο ρυθμός μείωσης της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο -1% και η καθαρή μηνιαία ροή υπήρξε αρνητική κατά 846 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το χρέος των νοικοκυριών, αυτό διαμορφώθηκε στα τέλη Ιουλίου στα 79,6 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 57,6 δισ. ευρώ είναι οι οφειλές από στεγαστικά δάνεια, ενώ στα 22,1 δισ. ευρώ διαμορφώνονται οι οφειλές από καταναλωτικά δάνεια.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ