ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πάνω από 1 δισ. ευρώ ο τζίρος της ΕΛΙΝΟΪΛ το πρώτο εξάμηνο

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Η διαφοροποίηση προϊόντων και δραστηριοτήτων συνέβαλε καθοριστικά στο να συγκρατήσει η ΕΛΙΝΟΪΛ την κερδοφορία της, παρά τη σημαντική μείωση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 57% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017 παρουσίασε ο πετρελαϊκός όμιλος της ΕΛΙΝΟΪΛ το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ η διαφοροποίηση προϊόντων και δραστηριοτήτων συνέβαλε καθοριστικά στο να συγκρατήσει την κερδοφορία της παρά τη σημαντική μείωση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Η διαφοροποίηση προϊόντων αποτελεί στρατηγικό στόχο της ΕΛΙΝΟΪΛ καθώς, όπως τονίζει στην «Κ» ο διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Αληγιζάκης, «σε ένα τόσο αβέβαιο και ασταθές περιβάλλον η μία δραστηριότητα απορροφά τις απώλειες της άλλης και έτσι η εταιρεία καταφέρνει να διατηρήσει την κερδοφορία της». Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την ΤΕΡΝΑ, μέσω της οποίας η ΕΛΙΝΟΪΛ θα διακινεί στην αγορά πακέτα φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού αξιοποιώντας το ευρύ δίκτυο των πρατηρίων της.

Στα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου που ανακοίνωσε χθες η ΕΛΙΝΟΪΛ, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 1,026 δισ. έναντι 652,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017, καταγράφοντας αύξηση 57%. Τα μεικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 20,8 εκατ. ευρώ έναντι 21,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,7 εκατ. έναντι 6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας μείωση 6%. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) το α΄ εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 0,9 εκατ. έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οσον αφορά τη μητρική εταιρεία ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε., το α΄ εξάμηνο του 2018 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 1,4 εκατ. έναντι 2 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε κέρδη 0,8 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Η εσωτερική αγορά καυσίμων κατά το α΄ εξάμηνο του 2018 κατέγραψε πτώση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 η οποία, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, οφείλεται στις πολύ μειωμένες καταναλώσεις πετρελαίου θέρμανσης, απόρροια των πολύ καλών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το πρώτο τρίμηνο του 2018 αλλά και διατήρηση των πωλήσεων βενζινών, σε χαμηλά επίπεδα. Στο β΄ εξάμηνο του 2018 η εταιρεία θα εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ελίν προσθέτοντας νέα, ποιοτικά σημεία πώλησης, στην εδραίωση των διαφοροποιημένων προϊόντων Crystal (unleaded & diesel Crystal) επεκτείνοντας την τοποθέτησή τους σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό πρατηρίων ελίν αλλά και στον εντοπισμό και αξιοποίηση νέων ευκαιριών στην εσωτερική αγορά. Συγχρόνως, θα ενισχύσει τη δυναμική της παρουσία στις διεθνείς αγορές, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών της.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ