ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πωλήσεις, πληρωμές και δάνεια σε άγνωστες εταιρείες από την Folli Follie

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ενα δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων με τις οποίες η θυγατρική της Folli Follie στην Ασία όχι μόνον διόγκωνε τις πωλήσεις της αλλά και διοχέτευε κεφάλαια υπό την μορφή προκαταβολών ή και δανείων ανακάλυψε, στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), όχι μόνο στα μεγέθη του 2017 αλλά και σε εκείνα του 2016. Η ΕΛΤΕ είναι ανεξάρτητη αρχή που υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών και είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία των ελεγκτικών και λογιστικών εταιρειών της χώρας.

Το πόρισμα της ΕΛΤΕ

Το πόρισμα της διαδικασίας του ποιοτικού ελέγχου που διενήργησε η ΕΛΤΕ έχει ολοκληρωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα και αποστέλλεται, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός εικοσιτετραώρων στον οικονομικό εισαγγελέα.

Επίσης έχει σχηματιστεί φάκελος και για τον ορκωτό ελεγκτή της Folli Follie Group κ. Γ. Βαρθαλίτη, που με το σήμα της ελεγκτικής εταιρείας Ecovis υπέγραψε τον διαβόητο πλέον και υπό ριζική αναμόρφωση ισολογισμό του 2017 της ελληνικής εισηγμένης. Σημειώνεται πως ο κ. Γ. Βαρθαλίτης παρά την επιστολή ανάκλησης της έκθεσης ελέγχου του ισολογισμού της Folli Follie για το 2017, στην οποία προέβη στα μέσα Ιουλίου (επικαλούμενος λανθασμένες πληροφορίες που του είχαν δοθεί και από τον ορκωτό λογιστή της θυγατρικής της Folli Follie στην Ασία), παραπέμπεται και στην πειθαρχική διαδικασία της ΕΛΤΕ, καθώς σύμφωνα με πηγές της «φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου FF, σύμφωνα με τον νόμο».

Βάσει του σχετικού πορίσματος της ΕΛΤΕ, στοιχεία του οποίου είναι στη διάθεση της «Κ», συμπεραίνεται, μεταξύ άλλων, ότι τόσο ο βασικός πελάτης όσο και ο βασικός προμηθευτής της ασιατικής θυγατρικής, με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτοι.

Αν και καταλήγει σε παρεμφερή συμπεράσματα με αυτά της Alvarez & Marsal, δίνει περισσότερα στοιχεία από όσα έχουν δει μέχρι στιγμής το φως της δημοσιότητας αναφορικά με το πώς και ποιοι τα παραποίησαν και κοιτάει και πίσω στο 2016.

Η «NG Boon Soon»

Συγκεκριμένα, η θυγατρική της Folli Follie στην Ασία, Folli Follie Group Sourcing Limited, εμφανίζεται να έχει πωλήσεις 995,1 εκατ. δολ. για τη χρήση 2017 και 862,5 εκατ. δολ. για τη χρήση του 2016 σε εταιρεία με την επωνυμία NG Boon Soon. Ωστόσο, η ύπαρξη αυτού του πελάτη αμφισβητείται, δεδομένου ότι σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΤΕ δεν εντοπίζονται η έδρα του, η δραστηριότητά του, οι αποθήκες κ.λπ. Επίσης, υπάρχει απαίτηση από τον εν λόγω πελάτη ποσού 710 εκατ. δολ., αλλά αμφισβητείται η δυνατότητα είσπραξής της. Επιπλέον, η Folli Follie Group Sourcing Limited εμφανίζεται να έχει καταβάλει στον βασικό προμηθευτή της, στην εταιρεία με την επωνυμία Thana Prasertsian, προκαταβολή ποσού 259,46 εκατ. δολ. για τη χρήση 2017 και άλλων 125,45 εκατ. δολ. για τη χρήση 2016. Ομως η ύπαρξη και αυτής της εταιρείας, σύμφωνα με το πόρισμα της ΕΛΤΕ, αμφισβητείται, δεδομένου ότι δεν εντοπίζονται η έδρα τη, η δραστηριότητά της, οι αποθήκες κ.λπ.

Δάνεια

Στο πόρισμα που αποστέλλεται στον οικονομικό εισαγγελέα σημειώνεται πως υπάρχουν δάνεια της εταιρείας Folli Follie Group Sourcing Limited προς την εταιρεία Landocean Industrial Limited από τη χρήση 2016, συνολικού ποσού 122 εκατ. δολ., από τα οποία δεν προκύπτει το επιχειρηματικό σκεπτικό των εν λόγω σημαντικών συναλλαγών, ενώ χορηγήθηκαν χωρίς εξασφαλίσεις και χωρίς επιτόκιο δανεισμού. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΤΕ, η ύπαρξη και αυτής της εταιρείας αμφισβητείται.

Η ΕΛΤΕ επίσης δεν βρήκε φυσική ύπαρξη αποθεμάτων αξίας 581,68 εκατ. δολ., καθώς το 95,5% φέρεται να βρίσκεται σε αποθηκευτικούς χώρους τρίτων.

Από τα ανωτέρω προκύπτει, όπως και στο πόρισμα της Alvarez & Marshal, όχι μόνον απατηλή χρηματοοικονομική αναφορά στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου FF, λόγω της ενοποίησης με τη θυγατρική εταιρεία Folli Follie Group Sourcing Limited για τις χρήσεις του 2017 και του 2016, αλλά και «ενδεχόμενη παροχέτευση κεφαλαίων», σχολιάζουν οι ειδικοί.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ