ΚΟΣΜΟΣ

Η Ε.Ε. «παγώνει» την οικονομική ενίσχυση της Τουρκίας για τις ενταξιακές μεταρρυθμίσεις

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Ευρωπαϊκή Ένωση, Τουρκία

Το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε σήμερα να ακυρώση την χορηγήση προενταξιακών κονδυλίων ύψους 70 εκατ. ευρώ που προορίζονταν για την Τουρκία, καθώς «δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις βελτίωσης του κράτους δικαίου στη χώρα». 

Τον περασμένο Νοέμβριο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν να εγγράψουν στο αποθεματικό 70 εκατ. ευρώ από τα προ-ενταξιακά κονδύλια για την Τουρκία (70 εκατ. ευρώ σε κονδύλια αναλήψεων υποχρεώσεων και 35 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών), υπό τον όρο ότι «Η Τουρκία θα πραγματοποιήσει μετρήσιμες και επαρκείς βελτιώσεις στους τομείς του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι «οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή δεν πληρούνται». 

Σημειώνεται δε ότι ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία, που δημοσιεύθηκε στις 17 Απριλίου 2018, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία «απομακρύνεται σημαντικά από την Ευρωπαϊκή Ενωση, ιδίως στους τομείς του κράτους δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αποδυνάμωση των αντιμαχόμενων δυνάμεων μέσα στο πολιτικό σύστημα».

Η σχετική έκθεση, της οποίας εισηγητής είναι ο Siegfried Muresan (ΕΛΚ, Ρουμανία), υιοθετήθηκε με 544 ψήφους υπέρ, 28 κατά και 74 αποχές.

Κατά συνέπεια, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 5/2018, στο οποίο η Επιτροπή προτείνει τα 70 εκατ. ευρώ που προορίζονταν για την Τουρκία να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας μέσω πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων -μέτρα σχετικά με τη διαδρομή μετανάστευσης της κεντρικής Μεσογείου και για την κάλυψη μέρους της δέσμευσης της Ε.Ε. προς τη Συρία - και ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας κατά 35 εκατ. ευρώ μέσω πιστώσεων πληρωμών.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ