ΕΛΛΑΔΑ

Προβληματισμός ΑΔΑΕ για άρσεις απορρήτου

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μειώθηκε μέσα στο 2017 ο αριθμός των εισαγγελικών διατάξεων για την άρση απορρήτου των επικοινωνιών. Σύμφωνα με τα πεπραγμένα της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), ο αριθμός των διατάξεων πέρυσι ανήλθε σε 7.192, από 9.295 που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Η σημαντική αυτή μείωση ήρθε μετά τρία έτη συνεχούς αύξησης των εισαγγελικών αιτημάτων.

Οι εισαγγελικές διατάξεις αφορούν νέες αιτήσεις, αιτήσεις συνέχισης και αιτήσεις διακοπής της άρσης απορρήτου. Οι αιτήσεις διακοπής αντιστοιχούν συνήθως στο 2% έως 8% των ετήσιων εισαγγελικών διατάξεων. Η ΑΔΑΕ εμφανίζεται προβληματισμένη από τη σοβαρή μείωση του αριθμού των εισαγγελικών διατάξεων άρσης απορρήτου. Η ίδια επισημαίνει ότι πιθανόν να μην κοινοποιούνται όλες οι διατάξεις στην ανεξάρτητη αρχή. Μάλιστα, η αμφιβολία αυτή διατυπώνεται και στα πεπραγμένα, όπου η ΑΔΑΕ αναφέρει ότι «οι αριθμοί που αφορούν το πλήθος των διατάξεων/αποφάσεων που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και κοινοποιούνται στην ΑΔΑΕ, δεν συμπίπτουν με τους αριθμούς των συνδέσεων/ατόμων για τα οποία διατάσσεται άρση του απορρήτου». Και συνεχίζει: «Οταν από την επεξεργασία των ανωτέρω διατάξεων και βουλευμάτων προκύπτουν παρατηρήσεις αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας, η ΑΔΑΕ προβαίνει σε σχετικές επισημάνσεις προς τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, με σκοπό να συμβάλει στην απαρέγκλιτη τήρηση της προβλεπόμενης από τον ν. 2225/1994, όπως ισχύει, διαδικασίας άρσης του απορρήτου».

Οι ανησυχίες της ΑΔΑΕ δικαιολογούνται από το γεγονός ότι πέρυσι αυξήθηκαν τα βουλεύματα των δικαστικών συμβουλίων για άρση του απορρήτου των επικοινωνιών με σκοπό τη διακρίβωση εγκλημάτων. Πρόκειται για εγκλήματα που επισύρουν βαριές ποινές, όπως είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση, η ληστεία, η πορνογραφία ανηλίκων, η εκβίαση, το οργανωμένο έγκλημα κ.ά. Ο αριθμός των βουλευμάτων που κατατέθηκαν στην ΑΔΑΕ ανήλθε πέρυσι σε 3.194 έναντι 2.947 το 2016, γεγονός που σημαίνει ότι η εγκληματικότητα αυξήθηκε για άλλη μία χρονιά. Μειωμένες ακόμη πέρυσι ήταν και οι αιτήσεις για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων. Σύμφωνα με τις σχετικές εκθέσεις των παρόχων (Cosmote, ΟΤΕ, Vodafon και Wind), ο αριθμός των αιτήσεων για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων ανήλθε σε 552 αιτήσεις, ενώ για το 2016 ο αριθμός των αιτήσεων ήταν 734. Η Wind διεκπεραίωσε 150 αιτήσεις, η Cosmote 124 αιτήσεις, o ΟΤΕ 12 και η Vodafone 266 αιτήσεις. Τέλος, σύμφωνα με τις εκθέσεις των παρόχων προς την ΑΔΑΕ, οι Vodafone και Wind το 2017 υλοποίησαν 74 και 113 επιτυχείς αναζητήσεις στη βάση δεδομένων «Αντιστοίχιση Κωδικών Εντοπισμού Θέσης και Πληροφοριών» από τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας. Αντίθετα, ο όμιλος ΟΤΕ Α.Ε. δεν δέχθηκε κανένα αίτημα. Τα αιτήματα αυτά αφορούν τον εντοπισμό χρηστών που αναζητούνται.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ