ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ*

Επανεντάσσοντας πρώην χρήστες στην αγορά εργασίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα ΔΙΑΒΑΣΗ ανήκει στο πανελλαδικό δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). Είναι πρόγραμμα εξωτερικής παρακολούθησης (μη διαμονής) και απευθύνεται σε ενήλικους χρήστες ουσιών άνω των 21 ετών, εργαζομένους, φοιτητές, περιστασιακούς και στις οικογένειές τους.

Η θεραπευτική προσέγγιση του προγράμματος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαιδευτική και επαγγελματική συμβουλευτική, καθώς και στη διαχείριση σταδιοδρομίας των μελών. Για τον λόγο αυτό, στο ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ λειτουργεί από το 1999 το Club Εργασίας, το οποίο μεταξύ άλλων στοχεύει στην ευαισθητοποίηση εργοδοτών για την ισότιμη ένταξη των πρώην χρηστών στην αγορά εργασίας.

Το Club Εργασίας του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ υποστηρίζει τα μέλη του προγράμματος που προετοιμάζονται για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει υπηρεσίες εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού με σκοπό την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης, την (επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας, την επιλογή επαγγέλματος με βάση τις σπουδές και τη δημιουργία επαγγελματικού προφίλ.

Δεύτερον, υποστηρίζει τα μέλη του προγράμματος που αναζητούν εργασία με την κατάλληλη και απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής τεχνικών αναζήτησης εργασίας (δημιουργία δικτύου επαφών, σύνταξη αποτελεσματικού βιογραφικού, προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής με εργοδότη, στοχευμένη αναζήτηση θέσεων εργασίας, υποστήριξη ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών). Τρίτον, υποστηρίζει τα εργαζόμενα μέλη του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ μέσα από ομαδικές και ατομικές συναντήσεις, παρέχοντας εκπαίδευση στη διαχείριση του άγχους και των δυσκολιών στον εργασιακό χώρο, αλλά και ενημέρωση για βασικά θέματα εργατικής νομοθεσίας και υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Επιπλέον, το Club Εργασίας επιδιώκει τη συνεργασία-δικτύωση με εργοδότες που δραστηριοποιούνται σε ποικίλους κλάδους της οικονομίας, γραφεία διασύνδεσης πανεπιστημίων, εταιρείες προώθησης στην απασχόληση, με επαγγελματικές ενώσεις και σωματεία, ΜΜΕ, ΜΚΟ και κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Ο στόχος των επαφών αυτών είναι:

– Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή τους για το πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης και την αντιμετώπισή της. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται από έμπειρους συμβούλους τοξικοεξάρτησης και σταδιοδρομίας παρουσιάσεις για τις υπηρεσίες που παρέχει το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ αλλά και τον ρόλο του Club Εργασίας, καθώς και σεμινάρια βιωματικού χαρακτήρα με θεματολογία σχετική με το πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης.

– Η προώθηση της ισότιμης ένταξης των πρώην εξαρτημένων στην αγορά εργασίας. Η επιλογή των υποψηφίων προέρχεται από μέλη που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την κύρια φάση θεραπείας και βρίσκονται στη φάση της κοινωνικής επανένταξης ή που έχουν αποφοιτήσει από το ΚΕΘΕΑ. Ενδεικτικά, τα συνήθη προφίλ των ατόμων που αναζητούν εργασία αφορούν πωλητές, οδηγούς, εργάτες, αποθηκάριους, υπαλλήλους γραφείου και υποδοχής, υπαλλήλους λογιστηρίου, γραφίστες κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να αξιοποιηθούν και τα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης μέσω ΟΑΕΔ για πρώην εξαρτημένους.

– Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων των μελών του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ σε εταιρείες και εργοδότες με στόχο την ενθάρρυνση των επαγγελματικών και επιχειρηματικών επιλογών των μελών καθώς και την ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων τμημάτων των εταιρειών από τους υπεύθυνους των τμημάτων.

– Η συνδιοργάνωση με φορείς προώθησης στην απασχόληση ημερών καριέρας και ομαδικών εργαστηρίων πληροφόρησης και συμβουλευτικής για ανέργους και εργαζομένους.

Για περαιτέρω πληροφορίες και για την υποβολή αιτημάτων συνεργασίας με το Club Εργασίας υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας καθημερινά από τις 09.30-16.30 στο τηλέφωνο 210-86.60.087 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση clubergasias@kethea-diavasi.gr.

* Ο κ. Νίκος Ζαχαράκης είναι υπεύθυνος επικοινωνίας του Club Εργασίας του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ