ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 30-10-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ - ΦΟΝ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ: Κατ’ αξιόπιστους πληροφορίας επετεύχθη συμφωνία τόσον ως προς το πρόβλημα των ουγγρικών εν Τσεχοσλοβακία εθνικών ομάδων όσον και διά την διαχάραξιν της μελλοντικής τσεχο-ουγγρικής μεθορίου. [...] Οι πολιτικοί κύκλοι θεωρούν ως βέβαιον ότι η Αυτόνομος Καρπαθιακή Ουκρανία θα εξακολουθήση αποτελούσα τμήμα της Τσεχοσλοβακίας. [...] Αι δύο Κυβερνήσεις απεδέχθησαν την διαιτησίαν εις την ουγγροτσεχικήν διαφοράν [...]. [φωτ. Ο Φον Ρίμπεντροπ αναχωρεί από τη Ρώμη μετά τις συνομιλίες.]

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ: Η Μαρίκα [Κοτοπούλη] έχει το επικίνδυνον διά την συνολικήν εντύπωσιν προνόμιον να είναι πάντοτε μόνη. Οι γύρω της παρέχουν την εντύπωσιν ηρωικών αυτοχείρων. Οσοι επιζήσουν είναι διά να καθιστούν την σύγκρισιν καταθλιπτικοτέραν [φωτ. Η Κοτοπούλη με τον Σπ. Μελά].

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ: Συνεκλήθη [...] η Διάσκεψις των Αρχηγών των γενικών Επιτελείων των Στρατών των Κρατών της Βαλκανικής Συνεννοήσεως. Οι Επιτελάρχαι των Κρατών της Γιουγκοσλαυίας, Ρουμανίας και Τουρκίας, συνοδευόμενοι και υπό των αρμοδίων αξιωματικών των έκαστος, θα ευρίσκωνται εις Αθήνας περί το τέλος του δευτέρου δεκαημέρου του προσεχούς μηνός Νοεμβρίου.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ