ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με έναν σκοπό, σπουδαίο, ευγενή και άδολο, η AXION HELLAS ενώνει τους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας, κάθε οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου.

Η AXION HELLAS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τα μέλη του και από ιδιώτες χορηγούς, χωρίς οικονομική στήριξη από το ελληνικό δημόσιο.

Οι 160 εθελοντές του οργανισμού, 2-3 φορές το χρόνο, αφήνουν τα σπίτια και τις δουλειές τους προκειμένου να προσφέρουν με υψηλό αίσθημα ευθύνης, στους μικρούς και μεγάλους ακρίτες της χώρας μας, υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες κι όχι μόνο.

Mε τη συμμέτοχη καταξιωμένων φορέων, διοργανώνει εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις. Παράλληλα, προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες κάθε είδους εξοπλισμό που μπορεί να χρειάζονται, είτε κατασκευάζει έργα που απαιτούνται όπως γήπεδα, παιδικές χαρές κλπ.

Στο πλαίσιο αυτό ανακαινίστηκε πλήρως, με μέριμνα της AXION HELLAS και την ευγενική δωρεά δυο εξεχόντων μελών της Ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, το φυλάκιο των Ψαρών.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΡΧΕΙΟ