ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πράσινο φως από Κομισιόν στα σχέδια Ελλάδας - Βουλγαρίας για αγωγό Φυσικού Αερίου

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε έμπρακτη στήριξη του διασυνδετηρίου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας (ΙGB) προχώρησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κρίνοντας ότι τα ελληνικά και βουλγαρικά σχέδια για την υλοποίηση του έργου δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση. Η απόφαση δόθηκε υποχρεώνοντας τη ΔΕΠΑ και τη βουλγαρική ΒΕΗ να μη δεσμεύσουν άνω του 40% της δυναμικότητας του αγωγού στα σημεία εισόδου στη Βουλγαρία και την Ελλάδα, αντίστοιχα. Τα μέτρα που κοινοποίησαν Ελλάδα και Βουλγαρία στην Επιτροπή περιλαμβάνουν κρατικούς πόρους, υπό την έννοια των κανόνων της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων. Ωστόσο, η Επιτροπή με την απόφασή της τα χαρακτήρισε συμβατά, με το σκεπτικό ότι το έργο θα συμβάλει στην επίτευξη βασικών στρατηγικών στόχων της Ε.Ε., όπως μεταξύ άλλων η διαφοροποίηση και η αύξηση της ασφάλειας εφοδιασμού της Ενωσης με φυσικό αέριο. Εκρινε επίσης ότι τα μέτρα είναι αναγκαία, υπό την έννοια ότι ο αγωγός δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς οικονομική ενίσχυση. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η οικονομική ανάλυση του έργου, που πραγματοποίησε η Επιτροπή, έδειξε ότι δεν είναι εφικτή η αποκλειστική ανάκτηση του επενδυτικού κόστους από τα τέλη που επιβάλλονται για τη χρήση του διασυνδετήριου αγωγού, καθώς επίσης και ότι τα μέτρα είναι αναλογικά και επομένως περιορίζονται στα ελάχιστα αναγκαία, θα καλύψουν δηλαδή μόνο το «χρηματοδοτικό κενό». Επιπλέον, έκρινε ότι τα μέτρα ενίσχυσης δεν θα προκαλέσουν αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες,ούτε η ΒΕΗ στη Βουλγαρία ούτε η ΔΕΠΑ στην Ελλάδα επιτρέπεται να δεσμεύουν άνω του 40% της δυναμικότητας του νέου διασυνδετηρίου αγωγού στα σημεία εισόδου στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα, αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, τουλάχιστον το 60% της νέας δυναμικότητας θα είναι ανοικτό σε ανταγωνιστές που επιθυμούν να πωλήσουν φυσικό αέριο στις αγορές αυτές».

Τα μέτρα που ενέκρινε η Επιτροπή προβλέπουν:

1. Μία χωρίς όρους κρατική εγγύηση που θα χορηγήσει το βουλγαρικό κράτος στη ΒΕΗ για να καλύψει το δάνειο ύψους 110 εκατ. ευρώ, το οποίο θα λάβει η εταιρεία από την ΕΤΕπ.

2. Την άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 39 εκατ. ευρώ από τη Βουλγαρία μέσω του προγράμματος OPIC.

3. Eνα πάγιο καθεστώς φορολογίας εταιρειών, στο οποίο θα υπάγεται η ΙCGB AD επί 25 χρόνια από την έναρξη των εμπορικών δραστηριοτήτων και το οποίο θα διέπεται από διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας.

Το συνολικό επενδυτικό κόστος για την υλοποίηση του IGB ανέρχεται σε 240 εκατ. ευρώ.

Την απόφαση της Επιτροπής χαιρέτισε με δήλωσή του ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. «Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη της κατασκευής του IGB. Ο κάθετος αυτός άξονας διαφοροποιεί τις πηγές τροφοδοσίας και μπορεί να διοχετεύει φυσικό αέριο από τον αγωγό TAP, καθώς και ποσότητες LNG από τους τερματικούς σταθμούς της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης», τόνισε.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ