ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 9-11-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ: Ζωηροτάτη αγανάκτησις επικρατεί καθ’ όλην την Γερμανίαν εξ αφορμής της δολοφονικής απόπειρας κατά του γραμματέως της εν Παρισίοις Πρεσβείας φον Ρατ. [...] Αντισημιτικαί διαδηλώσεις έλαβον χώραν εις διαφόρους πόλεις [...] Η εφημερίς «Αγκριφ» όργανον του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος [...] συνιστά όπως όλοι οι λαοί ενωθούν και καταπολεμήσουν τας εγκληματικάς τάσεις του διεθνούς εβραϊσμού [φωτ. εβραϊκό κατάστημα με τζαμαρία σπασμένη τη Νύχτα των Κρυστάλλων].

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ: Η Επιτροπή Κήπων και Δενδροστοιχιών απεφάσισε [...] όπως το γυμναστήριον του «Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου» μεταφερθή εις το παρά την γωνίαν των οδών Μαυρομματαίων και Κοδριγκτώνος κατάλληλον γήπεδον [...] και εις τον κατεχόμενον σήμερον υπό του γυμναστηρίου χώρον παρά την λεωφόρον Αλεξάνδρας [φωτ. Ο ολυμπιονίκης του Πανελληνίου Κ. Τσικλητήρας].

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΣΑΚΟ: Η τελευταία πράξις της ειρήνης του Τσάκο διεδραματίσθη την 10ην Οκτωβρίου εις Μπουένος Αϋρες: Η Βολιβία και η Παραγουάη απεδέχθησαν τα μεταξύ των δύο χωρών σύνορα. Διά να φθάσωμεν εις την εποχήν κατά την οποία το ζήτημα ανέκυψε [...] πρέπει να ενθυμηθώμεν τον Βολιβάρ [...] το 1825.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ