ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε «Ελληνικά Καλώδια», Fulgor έργο του ΑΔΜΗΕ

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Το έργο αφορά την κατασκευή και μεταφορά υποβρύχιων και υπόγειων καλωδιακών διασυνδέσεων στην περιοχή Ρίου - Αντιρρίου.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στην επιλογή των αναδόχων της κατασκευής μεταφοράς των υποβρύχιων και υπόγειων καλωδιακών διασυνδέσεων στην περιοχή Ρίου - Αντιρρίου προχώρησε ο ΑΔΜΗΕ. Πρόκειται για κομβικό τμήμα του λεγόμενου «Διαδρόμου Α» που θα συνδέσει το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης της Μεγαλόπολης, μέσω Πάτρας, με την υφιστάμενη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το καλώδιο Ρίου - Αντιρρίου είναι το πρώτο υποβρύχιο καλώδιο 400 kv στην Ελλάδα. Ανάδοχοι του έργου, ύστερα από διαδικασίες διεθνούς διαγωνισμού, ορίστηκαν οι εταιρείες Fulgor και «Ελληνικά Καλώδια».

Ο ΑΔΜΗΕ προκήρυξε δύο διαγωνισμούς, έναν για το υποβρύχιο και έναν για το υπόγειο τμήμα της καλωδιακής διασύνδεσης, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης, πέρα από την τιμή, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά και ο χρόνος υλοποίησης. Και στους δύο διαγωνισμούς εκδηλώθηκε ισχυρό ενδιαφέρον από μεγάλες εταιρείες του κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μέθοδος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που υιοθετήθηκε συνέβαλε καθοριστικά στην εξασφάλιση σημαντικής έκπτωσης έναντι της τιμής εκκίνησης, καθώς ο οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων ήταν έντονος και στις δύο περιπτώσεις, κάτι που προκύπτει και από τον μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών προσφορών (189 συνολικά) που υποβλήθηκαν. Στον διαγωνισμό για το υποβρύχιο καλώδιο συμμετείχαν η κοινοπραξία «Ελληνικά Καλώδια» Α.Ε. - Fulgor A.E., η Prysmian Powerlink (Ιταλία), η Nexans Norway AS (Νορβηγία) και η NKT HV Cables (Δανία). Η τιμή εκκίνησης ήταν τα 33,19 εκατ. ευρώ (προσφορά με χρόνο υλοποίησης τους 14 μήνες).

Μειοδότης αναδείχθηκε η κοινοπραξία «Ελληνικά Καλώδια» Α.Ε.-Fulgor A.E. με τίμημα 29,02 εκατ. και χρόνο υλοποίησης 10 μήνες, σημειώνοντας σημαντική συνολική έκπτωση τιμής και χρόνου 19,5%. Στον διαγωνισμό για το υπόγειο σκέλος, προσφορές υπέβαλαν η «Ελληνικά Καλώδια» Α.Ε., η Prysmian και η Link SA. Η τιμή εκκίνησης ήταν τα 22,26 εκατ. με χρόνο υλοποίησης τους 11 μήνες και μειοδότρια αναδείχθηκε η «Ελληνικά Καλώδια» Α.Ε. με τίμημα 17,87 εκατ. και χρόνο υλοποίησης τους 11 μήνες, που ενσωματώνει έκπτωση σχεδόν 20%. Ο «Διάδρομος Α», έργο συνολικού προϋπολογισμού 105 εκατ., εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2019 και, σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, θα έχει πολλαπλά οφέλη, καθώς θα αυξήσει δραστικά την ικανότητα μεταφοράς ρεύματος από και προς την Πελοπόννησο, θα επιτρέψει την αξιοποίηση του ενεργειακού παραγωγικού δυναμικού της περιοχής και θα ενισχύσει την ευστάθεια τάσεων του νότιου συστήματος.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ