ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κίνητρα για εισαγωγή μικρομεσαίων εταιρειών στο Χ.Α.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Η EBRD πρόκειται να χρηματοδοτήσει πρόγραμμα υποστήριξης προεγγραφών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για ΜμΕ που επιθυμούν να εισαχθούν στο X.A., ενώ στα σκαριά υπάρχει ακόμη ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο ταυτόχρονα να ενισχυθεί και το ελληνικό Χρηματιστήριο, από το οποίο υπάρχουν αρκετές αποχωρήσεις τα τελευταία χρόνια, προωθεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Η τελευταία πρόκειται να χρηματοδοτήσει πρόγραμμα υποστήριξης προεγγραφών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για ΜμΕ που επιθυμούν να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο, ενώ στα σκαριά υπάρχει ακόμη ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜμΕ. Τα δύο προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 970.000 ευρώ, αναμένεται να ενεργοποιηθούν το αργότερο στις αρχές του 2019.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο προγραμμάτων που παρουσιάζει σήμερα η «Κ» είναι τα ακόλουθα:

• Πρόγραμμα υποστήριξης προεγγραφών - Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για εγγραφές εταιρικών χρεογράφων ΜμΕ και της αρχικής δημόσιας προσφοράς (ΙΡΟ) των εταιρειών στο κοινό: το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 450.000 ευρώ και διάρκεια 36 μήνες και αποσκοπεί στη διάχυση της πληροφόρησης και ενημέρωσης σε σχέση με την αρχική δημόσια προσφορά εταιρικών ομολόγων ιδιωτικών εταιρειών στην ελληνική κεφαλαιαγορά, προσφέροντας ένα πρόγραμμα υποστήριξης πριν από την εισαγωγή για επιλεγμένες ΜμΕ σε συντονισμό με το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το πρόγραμμα υποστήριξης πριν από την εισαγωγή είναι σχεδιασμένο για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει η ελληνική κεφαλαιαγορά στις εταιρείες, κάτι που θα δώσει ώθηση στην ελληνική κεφαλαιαγορά και θα αυξήσει τον αριθμό συμμετοχών στις εκδόσεις εταιρικών ομολόγων από τις ΜμΕ.

Για τη σχετική κατάρτιση των λεπτομερειών του εν λόγω προγράμματος έχει συσταθεί τριμερής επιτροπή, αποτελούμενη από στελέχη του υπουργείου Οικονομίας, της EBRD και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜμΕ: έχει προϋπολογισμό 520.000 ευρώ και διάρκεια δύο έτη. Το πρόγραμμα επιμερίζεται στις τέσσερις ακόλουθες δράσεις:

α) Συμβουλευτικές υπηρεσίες με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ. Δικαιούχοι θα είναι μεσαίας κλίμακας ΜμΕ. Στόχος της δράσεις είναι η παροχή τεχνογνωσίας για ωρίμανση προϊόντων ώστε να είναι ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο, για προσδιορισμό ξένων αγορών-στόχων, για διαθέσιμα προϊόντα χρηματοδότησης του εμπορίου κ.ά.

β) Παροχή τεχνογνωσίας σε εμπορικές και τομεακές αναπτυξιακές δραστηριότητες. Ο προϋπολογισμός είναι 40.000 ευρώ και δικαιούχοι είναι μικρές επιχειρήσεις. Στόχος είναι η προσέγγιση τομέων οικονομικής δραστηριότητας σε τεχνικό επίπεδο, η δημιουργία ευκαιριών για συμβουλευτικά και τραπεζικά σχέδια, η διάχυση γνώσης για την υποστήριξη των τομέων και η ανάπτυξη τοπικών θεσμών και ενώσεων σε τομεακό επίπεδο.

γ) Δικτύωση και επιχειρηματικές αποστολές. Ο προϋπολογισμός είναι 40.000 ευρώ και αφορά τη χρηματοδότηση αποστολών ελληνικών επιχειρήσεων για συναντήσεις με άλλες επιχειρήσεις (B2B) στο εξωτερικό.

δ) Εκπαίδευση προώθησης των εξαγωγών για ΜμΕ. Ο προϋπολογισμός είναι 140.000 ευρώ με δικαιούχους ΜμΕ. Περιλαμβάνει κατάρτιση 3-5 ημερών σε τάξη, καθώς και συνάντηση καθοδήγησης (mentoring).

Από το 2015, όταν η EBRD μετατράπηκε αποκλειστικά σε δωρήτρια τράπεζα για την Ελλάδα με στόχο τη στήριξη της χώρας στον δρόμο προς την ανάκαμψη της οικονομίας, έχει επενδύσει πάνω από 2 δισ. ευρώ σε 40 έργα.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ