Διονύσης Γουσέτης

Διονύσης Γουσέτης

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δος μοι τούτον τον ξένον

Ακούσαμε και φέτος τη Μεγάλη Παρασκευή, μετά την περιφορά του Επιταφίου, τον Αριμαθαίας να ικετεύει τον Πιλάτο να του δώσει το σώμα του Χριστού με λόγια που περιλαμβάνουν και τα εξής: «Δος μοι τούτον τον ξένον, τον εκ βρέφους ως ξένον ξενωθέντα εν κόσμω. Δος μοι τούτον τον ξένον, ον ομόφυλοι, μισούντες θανατούσιν ως ξένον. Δος μοι τούτον τον ξένον, ίνα κρύψω εν τάφω, ος ως ξένος ουκ έχει την κεφαλήν πού κλίναι».